Bademcik Ameliyatı (Tonsillektomi) ve Ameliyat Sonrası Hasta Bakımı İle İlgili Önemli Noktalar

 

Tonsilektomi (Bademcik Ameliyatı)

Bademcik ameliyatı genel anestezi altında yapılmakta ve farklı tekniklere göre işlem süresi yaklaşık 15-20 dk sürmektedir. Thermal Welding yöntemi ile ameliyat sırasında kanama ve ameliyat sonrası ağrı daha az olmaktadır.

 

 

Ameliyat Sonrası İyileşme Dönemi

Bademcik ameliyatı sonrası, tonsillektomi sonrasıGenel anestezi altında yapıldığı için ameliyat sonrası ilk 4 saat ağızdan beslenme yapılmamaktadır. Bademcik ameliyatı sonrasında hastalar genellikle ağrılı bir dönem yaşamaktadırlar. İyileşme dönemi iki ayrı dönem halinde olmaktadır. İlk dönem, ağrının fazla olduğu ve ikinci dönem ağrının daha az olduğu dönemdir. Ameliyat sonrasında, ağrıyı azaltan bir kaç pratik uygulama, ameliyat sahasına soğuk serum dokulmesi, ağrı kesici enjeksiyonu, damar yolundan deksametazon ve ağrı kesici ilaç enjeksiyonu, koterizasyondan kaçınılmasıdır. Genellikle iyileşmenin hızlanması ya da kanayan bölgelerin durması için ön ve arka plikayı yandaki fotoğrafta görüldüğü gibi dikmeyi tercih ediyorum. Bu pratik bir kaç uygulama sonrası zaten ilk 4 saat hemen hemen hiç ağrı duyulmadığı gibi, anestezi etkisinin geçtiği ve ilk yemek yeme zamanı başladığında, önce dondurma yenilmesi ve sonrasında yumuşak ılık diyet ile devam edilmesi ağrıyı azaltmaktadır. İşlem esnasında bademcik dışında kalan dokular ne kadar az hasarlanırsa; işlemden sonra hissedilecek ağrı da o kadar az olacaktır. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler bulabileceğiniz link >> Kansız, Bıçaksız ve Çok Daha Ağrısız Bademcik Ameliyatı Tekniği: Thermal Welding Yöntemi

Yukarıdaki fotoğrafta, bademcik ameliyatı yapılan bir hastanın ameliyat öncesi ve ameliyattan bir hafta sonraki boğaz muayenesi fotoğrafları görülmektedir. 1. haftada çekilen fotoğrafta, bademciklerin alındığı alanlarda görülen beyaz fibrotik iyileşme dokuları, aileler tarafından yanlışlıkla iltihap olarak algılanabilmektedir. Ameliyat sonrası fotoğrafta, mor renkte iki adet eriyebilen dikiş ipliği de görülmektedir.

İlk ağrılı dönem, çocuklardaki ameliyattan sonraki 5-7 güne kadar olan ve 12 yaşından büyüklerde ameliyat sonrası 7-10. güne kadar olan zaman peryotlarıdır. Bu ilk dönemde bademciklerin olduğu alanlarda beyaz-gri renkte iyileşme dokuları oluşacak ve yutkunmakla kulaklara vuran ağrılar görülebilecektir.

bademcik ameliyatı sonrası - tonsillektomi sonrasıbademcik ameliyatı - tonsillektomi

Yukarıda, solda bademcik ameliyatı sonrasında 1. ayda ağız içi görünümü görülmektedir. Sağda ise ameliyattan hemen sonra çekilen boğaz fotoğrafları görülmektedir. Her iki hastaya da Thermal welding yöntemi ile, kansız, bıçaksız bademcik ameliyatı yapılmıştır.

Bademcik ameliyatı nasıl yapılır?

Ameliyat Sonrası Hasta Bakımı İle İlgili Önemli Noktalar

Bademcik ameliyatı sonrası hastanın susuz kalması iyileşme için en kötü faktördür. Hastanın ağrısının, kanama ve enfeksiyon risklerinin artmasına ve iyileşmenin gecikmesine neden olmaktadır. Bu nedenle, iyileşmede anahtar faktör hastanın ağızdan sıvı gıda alımının arttırılmasıdır. Özellikle sert ve sıcak olmayan (yumuşak ve ılık olan) gıdaların düzenli olarak ağızdan alınması iyileşme açısından en önemli faktördür. Ağızdan sıvı alımını kolaylaştırmak için ağrı kesicilerin kullanılması ve zaman zaman dondurma, soğuk puding, soğuk yoğurt gibi gıdaların alınarak ağrının azaltılması faydalı olabilmektedir. Gece yutkunma ve sıvı alımı azalacağından yatmadan önce ağrı kesicilerin alınması doğru olabilir. Ağrının sadece ağrı kesici tablet, şurup ya da spreylerle geçirilemeyeceği ve mutlaka oral sıvı gıda alımının gerekliliği akılda tutulmalıdır.

Bademcik ameliyatı sonrası beslenmeBademcik ameliyatı sonrası

Yukarıda, thermal welding yöntemi ile bademcik ameliyatı yapılan ve ameliyat sonrası bademciğin önündeki ve arkasındaki plikaları eriyebilen dikişlerle dikilen hastaların, ameliyat sonrası 7. günde boğaz görünümleri görülmektedir.

Tonsillektomi operasyonu

Bademcik ameliyatı sonrası %5-7 arası kanama görülebilmektedir. Özellikle 10. günde iyileşme dokusu olan kollajenlerin değişim zamanı olduğu için 10. güne kadar kanama riski mevcuttur. 10. günden sonra kanama riski, yumuşak ılık gıda alımı ile giderek azalacaktır.

İlk 10 gün sadece yumuşak ılık, sulu gıdalar alınmalıdır. Sert ve sıcak olan her türlü gıda ameliyat sahasına temas ederek kanamaya neden olabilmektedir. Bununla birlikte yine ilk 10 gün asitli gıdalar irrite edici ve rahatsızlık verici olabileceğinden sakıncalıdır.

Ağır egzersiz ve tansiyonu arttıracak hareketlerden ilk 10 gün kaçınılmalıdır.

Ağrılı ilk dönemde oda havasını nemlendirmek ve boğaz bölgesinin kurumasını azaltmak için soğuk buhar makineleri kullanılabilir.

 

Bademcik Ameliyatı Hangi Durumlarda Yapılır? >>

Bademcik Ameliyatı (Tonsillektomi) ve Ameliyat Sonrası Hasta Bakımı İle İlgili Önemli Noktalar >>

Geniz Eti Ameliyatı (Adenoidektomi) Hangi Durumlarda Yapılır? >>

Geniz Eti Ameliyatı (Adenoidektomi) ve Ameliyat Sonrası Hasta Bakımı >>

Kulak Tüpü Ameliyatı Hangi Durumlarda Yapılır? >>

Kulak Tüpü Ameliyatı ve Ameliyat Sonrası Hasta Bakımı >>