4 Nisan 2019 In Boğaz, Genel By admin

Çocuklarınızı Ufak Yassı Pillerden Uzak Tutun!

Çocuklarınızı Ufak Yassı Pillerden Uzak Tutun!

Çocuklarda yabancı cisim yutulmaları sıkça görülebilmektedir. Özellikle yassı lityum pillerin saatler içerisinde yemek borusuna zarar verebileceği
ve diğer para ya da metal yabancı cisimlere göre çok daha tehlikeli
olabileceğinin vurgulanması gerekmektedir.Farklı ülkelerde yassı pillerin
sabitlenmesi ve ufak çocuklardan uzak tutulması için kampanyalar bile başlatılmıştır.Son yıllarda elektronik oyuncakların boyutları giderek küçülmeye ve bununla uyumlu olarak pil boyutlarında küçülme ve pil kapasitelerinin arttırılması hedeflenmiştir. Ufak piller sindirim sisteminde özellikle yemek borusunu takılmadan geçer de diğer alanlarda hasar oluşturmadan yollarına devam edebilmektedir. Bununla birlikte, yemek borusuna takılan yassı piller, alkali kositik sızıntılarına bağlı olarak, birkaç saat gibi kısa bir sürede çok ciddi doku hasarına hatta; 4 saat gibi bir sürede tam kat yemek borusu delinmesine neden olabilmektedir.

Yassı Pil Yutulması Nedenleri?

Pil yutulması çoğunlukla 5 yaşından ufak çocuklar ve yaşlılarda görülmektedir. En sık 1-3 yaş arası çocuklarda görülür.Yaşlılarda en sık işitme cihazının pillerinin değiştirilmesi esnasında ya da yanlışlıkla hap şeklindeki ilaçlara benzetilerek yutulmaktadır. Çocuklarda ise daha çok oyun ya da araştırma amaçlı yutulmaktadır. Çok nadiren intihar amaçlı pil
yutulması da görülebilmektedir.Son 20 yıl içerisinde ufak elektronik
aletlerin kullanımının artması ile birlikte özellikle çapı 20-25 mm olan yassı pil yutulması vakası sayısı yaklaşık 20 katına çıkmıştır.

Pil Yutulması Belirtileri

Pil yutulduktan sonraki ilk birkaç saatte Hiçbir belirti görülmeyebilir. Bu nedenle hastanın hikayesi ve X-ray ön-arka ve yan grafilerinin tanıdaki önemi çok fazladır.Disk şeklindeki piller yutulduktan birkaç saat içerisinde aşağıdaki belirtiler görülebilir:

– Kusma
– Öğürme
– Karın ağrısı
– Düşük dereceli ateş
– Huzursuzluk
– Ağızdan salya akması
– Pil hava yolunu engellemiş ise solunum zorluğu
– Nikel metaline bağlı alerjik döküntü
– Koyu ve kanlı dışkılama

Bazı piller civa da içerebildiğinden civa zehirlenmesi belirtileri olan uyuşukluk, heyecan, bebek bezi bölgesinde kızarıklık ya da titreme de görülebilir.

Pil Yutulması Durumunda Ne Zaman Hastaneye Başvurulmalıdır?

Pil yenmesi acil bir tıbbi durumdur. En yakın hastanenin acil bölümüne başvurulması doku hasarı başlamadan erken tedaviyi sağlayabilir.

Pil Yutulmasında Tanı Nasıl Konulur?

Öncelikle hastadan alınan hikaye ve şikayet bilgilerinden sonra tüm sindirim sitemine yönelik X-ray röntgenlerinin çekilmesi tanı için çok önemlidir. Disk piller X ışınları ile yapılan röntgen filmlerinde karakteristik bir çift yoğunluklu (iki katlı) gölgeye sahiptir. Bu şekilde sikke, para ve
düğme gibi diğer metal yabancı cisimlerden ayrılabilirler.Yassı pil özofagus (yemek borusu) içinde sabit olarak bulunduğu saptanırsa; pilin derhal o
bölgeden uzaklaştırılması gerekmektedir.

Pil Yutulmasında Tedavi

Pil yutuldupundan şüphelenildiğinde, hastaya ağızdan hiçbir ilave yiyecek ya da sıvı verilmeden en yakın hastanenin acil servisine başvurulması önemlidir. Tüm disk şeklindeki pillerin üzerinde, pilin gerçek boyutu ve içeriğini tanımlamak için kullanılan bir baskılanmış kod bulunmaktadır. Pilin diğer benzeri bulunamazsa pilin bulunduğu cihaz incelenebilir.
Amerika' da “Ulusal Yassı Pil Yutma Danışma Hattı – The National
Button Battery Ingestion Hotline” pillerin bu bilgilerini acil durum
çağrıları için bildirmektedir. Ülkemizde benim bildiğim kadarıyla böyle bir acil durum hattı henüz mevcut değildir. Antasitler hayvan modellerinde disk pillerdeki sızıntıyı önlemek için yardımcı olsa da, çocuklar için gerekli doz çok fazla olabilir. Kusma teşvik ipeka gibi ilaçlar kullanılmamalıdır bunun nedeni, güvenle mideye geçen piller yemek borusu içine geri kaçmasına neden olabilmeleridir.Pil 15.6 mm veya daha büyük boyutta ise, çocuğun yaşı 6 yaşından küçük ise ve pil 48 saat içinde mideden geçmiyorsa pilin endoskopik olarak çıkarılması planlanabilir. Pilin civa içerdiği ve parçalanmış olduğu tespit edilirse; kan ve idrar civa düzeyleri gereklidir.

Pil Yutulmaması İçin Alınması Gereken Önlemler

Aşağıdaki bazı önlemler pil yutulmasının engellenmesi için önemlidir. Bunlar:

– Pillerin çocuk korumalı kaplar içinde depolanması
– Oyuncaklardaki pil bölmelerinin düzgün şekilde çocuk güvenliğinin sağlanmış olması ve kapalı bantlarla bantlanmış olması
– Yaşlı insanların özellikle işitme cihazlarındaki pillere yönelik özel pil kutularının oluşturulması
– Bir pil değiştirirken, pilleri ağızda tutulmasından kaçınılması

Pil Yutulmasında Prognoz

Disk pil yutulması vakalarının çoğunluğu için, konservatif tedavi ve takip yeterlidir. Pil kendi kendine sindirim sisteminden atılmaktadır. Özellikle 4 yaşın altındaki çocuklarda ve büyük yassı pillerin (20-25 mm) yutulduğu olgularda ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilmektedir.Yemek borusunda
yassı pil takılması genellikle olguların %1 inden azında görülmektedir. Teorik olarak ağır metal zehirlenmesi mümkün olsa da klinik olarak rapor edilmemiştir.

No Comments

Your email address will not be published.