28 Mart 2019 In Burun By admin

Allerjik Rinit (Saman Nezlesi)

Allerjik Rinit (Saman Nezlesi)

Alerjik rinit, burun içerisindeki hava pasajını içeren solunum yollarının alerjik inflamasyonudur. Polen, toz ve hayvanlardan dökülebilen tüy ve cilt parçacıkları gibi bir alerjene karşı bağışıklık sistemi hassasiyeti olan bireyin bu allerjenleri inhalasyonu sonucu oluşur. Bu tür bireylerde, allerjenle mast hücreleri ve histamin içeren bazofillere bağlanan immunglobulin E (IgE) antikor üretimi tetiklenir. Mast hücrelerine bağlanan bu antikorlar histamin (ve diğer kimyasallar) gibi inflamatuvar mediatörlerin salınmasına ve bunun sonucu olarak burun kaşıntısı, göz yaşarması, hapşırma atakları ile karakterize Allerjik Rinit Hastalığı’ nın ortaya çıkmasına neden olur. Eş anlamlısı olarak kullanılan “Saman
Nezlesi” kelime anlamı olarak “Nezle” içerse de enfeksiyon bulguları, ateş ve halsizlik görülmemektedir.

Allerjik rinite herhangi bir bitki poleni neden olduğu zaman, Pollinozis olarak ve özellikle çim poleni neden olduğu takdirde ise Saman Nezlesi
terimleri kullanılmaktadır.

Hastalık belirtilerinin şiddeti
bağışıklık sisteminin hassasiyet düzeyine bağlı oalrak kişiden kişiye değişebilir. Çok hassas kişilerde ürtiker veya diğer deri döküntüleri de mevcut bulgulara eklenebilir.

Genetik özelliklere ve çevresel şartlara göre sıklığı değişen bu hastalık batı ülkelerinde yaşayan insanlar arasında % 10-25 oranında allerjik rinit hastalığı görülmektedir.

Allerjik rinit belirtileri, tedavisi, alınması gereken ilaçlar, allerji testleri ile
ilgili bilgileri aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz.

Allerjik Rinit Hastalığı Nasıl Sınıflandırılır?

Allerjik Rinit Belirti ve Bulguları

Allerji Testleri Hakkında

Allerjik Rinit Tedavisi ve Alınması Gereken Önlemler

Gebelikte Allerjik Rinit Tedavisi

No Comments

Your email address will not be published.