3 Nisan 2019 In Burun, Genel By admin

Koanal Atrezi (Burnun Doğumsal Tıkanıklığı)

Koanal Atrezi Nedir?

Koanal atrezi, geniz ve burun arasında bulunan, burnun geniz açılma delikleri olan “koana”’ ların fetal gelişim sırasında, anormal kemik ya da yumuşak doku tarafından kapalı olması anlamına gelen bir konjenital bozukluktur.

Koanal Atrezi Neden Ortaya Çıkar?

Embriyolojik gelişim esnasında normalde perfore olması (delinmesi) gereken Nazobukkal membranın perfore olmayıp koanayı kapatması sonucu ortaya çıkar. Koanaları kapatan doku kemik ya da mukoza içerebilir.

Koanal Atrezi Hangi Sıklıkta Görülür?

Koanal atrezi sıklığı 7000-8000 canlı doğumda bir görülür. Kadınlarda iki kat daha sıktır. Kemik yapıdaki atrezi plağı, mukozal olana göre 9 kat daha fazla rastlanır. Sağ tarafta 2 kat daha fazla olmak üzere en sık tek taraflı görülür.

Koanal Atreziye Eşlik Edebilen Hastalık ve Durumlar

Koanal atrezi, “CHARGE Sendromu” olarak isimlendirilen, bazı hastalık ve anomaliler topluluğu ile birlikte görülebilir. Bu hastalık ve durumlar:

C – coloboma of the eye (gözün kolobomu)
H – heart defects (kalp defektleri)
A – atresia of the nasal choanae (nazal koanal atrezi)
R – retardation of growth and/or development (büyüme ve / veya gelişme geriliği)
G – genital and/or urinary abnormalities (genital ve / veya üriner anormallikler)
E – ear abnormalities and deafness (kulak anomalileri ve sağırlık)

Koanal Atrezi Tanısı Nasıl Konulur?

Bebekler doğduklarında standart olarak burun deliklerinden geriye doğru sokulan ufak kateterler ile solunum yolları kontrol edilir. Kateterin ilerletilemediği durumlarda koanal atreziden şüphelenilmektedir.Nadiren, tek taraflı koanal atreziler atlanılarak erişkin yaşta bile tanı konulabilmektedir. İki taraflı koanal trezi olduğunda bebeklerde solunum problemleri, siyanoz (morarma) ve beslenme zorluğu gibi kolay farkedilebilen belirtilere rastlanılabilir. Koanal atreziden şüphelenildiğinde tanı radyolojik olarak doğrulanır, çoğunlukla bilgisayarlı tomografi tanı kullanılır.

Koanal Atrezi İçin Risk Faktörleri Nelerdir?

Koanala atreziye neden olabilecek risk faktörleri kesin olarak belirlenememiş olmakla birlikte; az sayıda risk faktör belirlenmiştir.
Koanal atrezi, çevresel ve genetik etkenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir</p>
Özellikle tarımda kullanılan böcek ilaçları, pasif sigara içiciliği (sigara dumanına maruziyet), kahve tüketimi, çinko ve B12 vitamininin aşırı kullanımı, üriner sistemle ilgili kullanılan antiinfektif ilaçlar suçlanmaktadır.

Koanal Atrezi Tedavisi

Koanal atrezinin kesin tedavisi atrezi plağının delinerek, burundaki hava boşluğunun geniz bölgesiyle devam etmesinin sağlanmasıdır. Koanal atrezi ameliyatı acil ya da elektif olarak iki ayrı şekilde yapılabilir. Yenidoğanlarda iki taraflı koanal atrezili olgular, acil tanı ve hava yolu
stabilizasyonu gerektirir. Oral havayolu, McGovern emziği ve entübasyon seçenekleri mevcuttur.

Koanal Atrezi Ameliyatında Kullanılan Teknikler

Transnazal yaklaşım

Bu teknikte, işlem burun içerisinden yapılır. Mikroskoplu ya da mikroskop
kullanılmadan da yapılabilen bu teknikte, doku harabiyeti az olsa da; cerrahi görüş diğer tekniklere göre daha yetersizdir ve ikinci revizyon işlem gereksinimi olasılığı daha yüksektir.

Transseptal yaklaşım

Bu teknikte burun septumununönünde bir pencere aılarak yapılır.

Transpalatal yaklaşım

Transpalatal onarım, mükemmel bir görüş sağlar ve yüksek bir başarı oranı olsa da; daha fazla operasyon zamanı gerektiren bir tekniktir. Artmış kan
kaybı, palatal fistül olasılığı, palatal disfonksiyon ve maksillofasiyal büyüme bozukluğu bu prosedürün olası komplikasyonlarıdır.

Endoskopik (nazal veya retropalatal) teknik

Kemik yapıdaki atrezi plağının giderilmesinde büyük kolaylık ile mükemmel görüntüleme sunar. Bu teknikte kullanılan mikrodebriderler,
deneyimli cerrahlar için daha az doku travması sağlayarak atrezi plağındaki açılan deliğin kolayca genişletilmesini sağlar.Koanal atrezi
ameliyatlarından sonra genellikle hava açıklığının kapanmaması için
burun içerisinden genize doğru uzanan stentler yeleştirilir.Bütün bu
tekniklerden farklı olarak, <em>karbon dioksit ve potasyum titanil
fosfat (KTP) lazer kullanıldığında ameliyat sonrası bir stent kullanılması genellikle gerekli değildir.Stent olarak, genellikle endotrakeal tüp veya Foley kateteri kullanılır. Koanal atrezi cerrahisi uygulandıktan
sonra, plak bölgesine mitomisin C kullanılabilir.

Koanal Atrezi Ameliyatı Sonrası Hasta Bakımı

Stent kullanılması durumunda antibiyotik ve antireflü tedavisi, burun dış
deliklerine nemlendirici kremlerin kullanılması gerekebilmektedir.Koanal atrezi cerrahi onarımı sonrasında, hastaların ameliyat bölgesinin debridmanı veya periyodik dilatasyon işlemi gerekebilir. Periyodik dilatasyon bazen yerel dekonjestan ve üretral sesler kullanarak topikal anestezi ile ayaktan prosedür olarak yapılabilir.</span> Küçük bebeklerde genellikle sadece, buruna konulan stentlerin 4-6 hafta süre ile yerinde kalmasını sağlayan bandtların yenilenmesi dışında burun ucuna kremlerin
sürülmesi yeterli olmaktadır.

No Comments

Your email address will not be published.