3 Nisan 2019 In Genel, Kulak By admin

Kulak Çınlaması (Tinnitus)

Kulak Çınlaması (Tinnitus)

Kulak çınlaması ya da tinnitus dış ortamda ses olmaksızın, ses algılanması durumudur. İşitme kaybına, ilaçların yan etkilerine, tanbsiyon yüksektliği ya da kolesterol yüksekliği gibi metabolik bir nedene bağlı olbildiği gibi iç kulak tümörlerine bağlı da ortaya çıkabilir. Çoğunlukla gece, dış ortam
ses kesildikten sonra farkına varılır. Oldukça yaygın olarak rastlanan bir subjektif semptomdur, 65 yaş üzerindeki yaklaşık her 5 kişiden birinde görülmektedir.Kulak çınlaması bir veya her iki kulakta algılanabilir. Genellikle bir zil sesi olarak açıklanan, ancak bazı hastalarda, bu cırcır veya “kükreme sesi, tıklama ses, elektrikli vızıltı sesi, uğultu, vınlama sesi, rüzgar sesi veya ıslık sesi” şeklinde algılanabilir. Bazı bireylerde çınlama sesinin yoğunluğu omuz, baş, dil, çene veya göz hareketleri ile değişebilir.
Genellikle maskeleyici dış seslerin azaldığı gece yatarken daha çok algılanır.Kulak, boyun ve damarlarındaki kan akışı ile ilgili olan, darbe ya da kas kasılması şeklinde olan ınlamaya “Pulsatil Tinnitus ya da Vasküler Tinnitus” denir. Hastanın kulağında duyduğu çınlama sesi çevredekiler
tarafından da duyulabiliyorsa “Objektif Tinnitus”, sadece hasta tarafından duyulabiliyorsa “Subjektif Tinnitus” olarak adlandırılır.

Kulak Çınlamasının Nedenleri

Sanayileşmiş toplumlarda, çalışanlardaki gürültü travmasının doğal bir sonucu olarak görülebilen kulak çınlamasının birçok nedeni bulunmaktadır.

Objektif Tinnitus Nedenleri

Kulak çevresindeki damarlarda akan kan miktarının arttabildiği ay da damar içerisindeki türbülan miktarının artabildiği ateroskleroz, venöz
hum, karotid arter anevrizması, karotid arter diseksiyonu, vaskülit
(damar iltihabı özellikle giant cell arterit – dev hücreli arterit), idiopatik intrakraniyal hipertansiyon gibi hastalık ve durumlarda dışarıdan da duyulabilen pulsatil tinnitus ortaya çıkabilir. Kulak çevresindeki kas spazmları da “tıklama” veya “çatırdama” şeklinde dışarıdan duyulabilen kulak çınlamasına neden olabilir.

Subjektif Tinnitus Nedenleri

Subjektif tinnitus birçok olası nedeni vardır. En sık nedeni aşırı ya da yüksek seslere maruz kalma sonucu, gürültüye bağlı işitme kaybıdır. Kulak çınlaması, ani başlangıçlı işitme kaybı ile birlikte de ortaya çıkanilir. Ototoksik ilaçlar bile kendilerini ototoksik olmayan dozlarda, işitme kaybı olmaksızın sekonder subjektif tinnitus neden olabilir.Subjektif tinnitusa
aspirin gibi bazı ototoksik (iç kulaktaki sinirlere hasar verebilme) özelliği olan ilaçlar da neden olabilir.Benzodiazepinlerin tedavi dozlarında kesilmesi sonucunda tinnitus ortaya çıkabilir.Subjektif tinnitus
nedenleri aşağıdaki şekilde özetlenilebilir:

Kulakla ilgili hastalıklar ve işitme kaybına neden olan durumlar:

– iletim tipi işitme kaybı
– dış kulak enfeksiyonu
– akustik travma
– kulak kiri
– orta kulak efüzyonu
– superior semisirküler yırtılması
– sensorinöral (sinirsel tip) işitme kaybı
– presbikakuzi (yaşla ilişkili işitme kaybı)
– Meniere hastalığı
– akustik nöroma
– cıva veya kurşun zehirlenmesi
– ototoksik ilaçlar

Nörolojik bozukluklar:

– Chiari malformasyonu
– multipl skleroz
– kafa travması
– kafatası kırığı
– Kapalı kafa travması
– omurga incinmesi
– temporomandibular eklem bozukluğu
– dev hücreli arterit

Metabolik bozukluklar:
– tiroid hastalığı
– hiperlipidemi
– B 12 vitamini eksikliği
– demir eksikliği anemisi
– diyabet

Psikiyatrik bozukluklar:

– depresyon
– kaygı

Diğer nedenler:

– gerilim miyozit sendromu
– fibromiyalji
– vaskülit
– hipertoni (kas gerginliği)
– torasik çıkış sendromu
– Lyme hastalığı
– hypnagogia
– migren
– uyku felci
– Glomus timpanikum tümörü
– şarbona karşı koruyucu antijen içeren şarbon aşısı
– bazı uyuşturucuların bir yan etki olarak geçici tinnitus benzeri semptomlar üretebilir( 5-MeO-DET,diisopropyltryptamine (DiPT))

– Benzodiazepin çekilme dönemi
– burun tıkanıklığı-
– intrakranyal hipertansiyon veya hipotansiyon (örneğin, ensefalit
ve bir serebrospinal sıvı sızıntısı olması gibi)

Kulak Çınlaması Nasıl Tedavi Edilebilir?

Kulak çınlaması ve işitme kaybı kalıcı durumlar olabilir.Kulak çınlamasının tedavisi, çınlamaya neden olan altta yatan hastalık ve duruma yöneliktir. Bu hastalık ve durumlar tedavi edilebilir olduğunda kulak çınlaması da ortadan kalkabilir. Çoğunlukla neden iç kulak hücrelerinin hasarlanması olduğundan, kulak çınlaması kalıcı olabilmektedir. İç kulak hücrelerinin
beslenmesini ya da kanlanmasını arttırabilen çeşitli ilaçlar olsa da; sinirsel harabiyette etkileri sınırlı olmaktadır. Bazen aynı anda altta yatan birkaç neden olabilir (yaşlı hastalarda işitme sinirlerinin ölümü ile birlikte, tansiyon yüksekliği, diyabet ve hiperkolesteroleminin aynı anda olabilmesi gibi…). Bu nedenlerden bazıları tedavi edilebildiğinde tinnitus şiddeti azalabilir.

Kulak Çınlamasını Azaltmak için Önlemler

Kulak çınlaması olan hastalar için aşağıdaki önlemler faydalı olabilir:

– Yüksek sesve gürültüye maruz kalmaktan kaçınmak
– Kan basıncının kontrol altında tutulması
– Tuz kullanımının azaltılması
– Kafein içeren kahve ve kolanın, nikotin içeren tütün (ya da sigara)
kullanımından kaçınılması
– Anksiyetenin azaltılması
– Yeterli dinlenme süresinin ayrılması ve yorgunluktan kaçınmak.
– Düzenli egzersiz yapılması
– Biofeedback yardım ya da bazı hastalarda çınlamanın azalabilir.
– Büyük miktarlarda aspirin veya diğer iç kulak hasarına enden
olabilen ilaçların kullanılmasından kaçınılması

Kulak Çınlamasında Lazer Uygulamaları

Kulak çınlaması tedavisinde, etkilenen kulağa düşük seviyeli lazer uygulanmasının, iç kulağı uyarabileceği ve iç kulakta değişikliklere neden olabileceği savunulmaktadır.Bu teoriler bilimsel olarak kanıtlanmamıştır. Tinnitus tedavisi için kulak kanalına kullanılan düşük seviyeli lazer kullanımını desteklemek için tıbbi literatürde yeterli kanıt yoktur.

Kulak Çınlaması Meskeleyici Sesler

Kulak çınlaması olan bazı hastalar, kulaklarında algıladıkları sesten dolayı uykuya dalamadıklarını, gece daha çok rahatsız oldukarını ifade ederler. Bu hastalar için doğada bulunan seslerin (kuş, akarsu, şelale sesi gibi) yatağa yatıldığında dinlenmesi faydalı olabilir. Bunun için zaman ayarlı
radyolar ya da çınlama yastıkları mevcuttur.

No Comments

Your email address will not be published.