4 Nisan 2019 In Genel, Kulak By admin

Koklear İmplant (Biyonik Kulak)

Koklear İmplant (Biyonik Kulak)

Koklear implant”, ileri derecede işitme kaybı olan ya da tam sağır olan
hastalar için geliştirilmiş olan biyonik kulağa verilen isimdir. Bu implantlar, iç kulaktaki duysal saçlı hücreleri zarar görmüş olan hastaların yeniden işitmelerinin sağlanması için geliştirilmiştir. Bu cihazların sunmuş oldukları ses kalitesi doğal işitmedekinden farklıdır. Bunla birlikte bu cihazı kullanan hastalar zaman içerisinde, dış ortam seslerini öğrenebilir, müzik dinlerken hatta yüzerken bile bu cihazları kullanabilir hale gelebilmektedir. Koklear implant cihazlarının maliyeti ve işlem sonrası uzun terapi sürelerinin gerekmesi, uygulamanın sınırlandırılmasına neden
olmaktadır. Bilinen en genç ikili koklear implant takılan hasta Almanya’ da yaşayan 5 aylık bir bebektir.

Koklear İmplant Kimlere Takılmalıdır?

Işlemin ve cihazın kendisinin başarı derecesini belirleyen bir dizi faktör vardır. Koklear implant merkezleri bireysel bazda implant adaylarını belirleyebilmek için, rezidüel işitme miktarı, konuşma ve tanıma yeteneği, sağlık durumu ve işitsel rehabilitasyon için aile bağlılığı gibi faktörleri de
dikkate alırlar.Koklear implant adaylarına bulunması gereken özellikler:

– Her iki kulakta derin sensörinöral işitme kaybı olması
– Çalışan bir işitme siniri olması
– Duymadan kısa bir süre yaşamış olması (yaklaşık, ortalama 70 desibel ve üzerinde işitme kaybı olması)
– Tedavisi, konuşma ve dil becerileri egzersizleri konusunda çalışması için istekli bir aile olması
– En son yüksek güç işitme cihazı modellerinin kullanılmasında bile işitme konusunda fayda görmemesi
– Cerrahiye engel teşkil edebilecek bir tıbbi neden olmaması
– Hastanın “işiten bir dünyada yaşamak” konusunda oldukça istekli olması
– Hastanın ve ailenin sonuçlar hakkında gerçekçi beklentilere sahip olması
– Hastanın aile ve arkadaş desteğine sahip olması

Konuşma ve dil öğrenimi öncesi dönem olan 0-12 aylık dönem prelingual dönem, konuşma ve dil becerilerinin geliştiği 1-4 yaş arası olan dönem perilingual dönem, 5 yaş ve üzeri de postlingual (konuşma ve dil öğrenimi sonrası) dönem olarak adlandırılmaktadır. Prelingual dönemde koklear implant gereksinimi olan hastalara mümkün olduğunda erken implant uygulaması yapılmalıdır. Prelingual dönemde, işitme kaybı menenjite bağlı
olmuşsa, konuşma ve dil becerilerinin gelişiminde sorun olmaması için en erken dönemde koklear implant uygulaması yapılmalıdır.Koklear implant uygulanmasında üst yaş sınırı yoktur. Postlingual dönemde de işitme kaybı ortaya çıktıktan sonra erken implant uygulaması yapılması, uygulama başarısını olumlu etkilemektedir.İşlem sonrası, hasta ve aile için bir
dil ve konuşma patoloğu veya işitsel sözel terapist aracılığıyla işitsel rehabilitasyon eğitimleri başlatılmaktadır.

Kemiğe İmplante Edilebilen İki Yeni Cihaz: “Med-El VIBRANT SOUNDBRIDGE” ve “Med-El BONEBRIDGE”

Yeni teknoloji ürünü olan bu cihazları Med-El Firması üretmektedir. Cihazların dizaynı ve çalışma şekilleri hoşuma gittiği için sizlerle burada paylaşmak istedim.

“Med-El SOUNDBRIDGE” Nasıl Çalışır?

Bu cihaz klasik işitme cihazları için yenilikçi bir alternatiftir. Hafif-şiddetli arası sinirsel, iletim ya da mikst tip işitme kaybı tanısı almış hastalar için
tasarlanmıştır.

Bu cihaz aşağıdaki şekilde çalışır:
– Sesler ses işlemcisinin mikrofon tarafından toplanır.
– Ses işlemcisi, çevresel sesleri elektrik sinyallerine dönüştürür.
– Elektrik sinyalleri implante kısım için cilt üzerinde iletilir.
– FMT (Floating Mass Transducer)’ e sinyaller iletilir.
– FMT, sinyalleri orta kulak yapısını (örneğin, kemikçik zinciri) uyaran mekanik titreşimlere dönüştürür.
– Bu titreşimler iç kulağa ses iletimine neden olurlar, daha sonra ses dalgaları beyine aktarılır ve ses olarak algılanır.

“Med-El BONEBRIDGE” Nasıl Çalışır?

Bonebridge kemik iletimli implant sistemi iletim tipi işitme kaybı, karışık tip işitme kaybı veya tek taraflı sağırlığı olan hastalar için tasarlanmış, yeni, öncü işitme sistemidir. Bonebridge ile, ses kemik iletimi yoluyla iç kulağa
iletilir, dış veya orta kulak ses iletiminde devre dışı bırakıldığından, bu bölgenin hastalıkları olan hastalar da da kullanılabilir.

Bu cihaz aşağıdaki şekilde çalışır:

– Bonebridge kısmen implante işitme
sistemidir.
– Sistem, bir dıştan takılan ses
işlemcisi ve bir implanttan meydana gelir.Manyetik çekim ile doğrudan implant üzerinde yerinde tutulduğu ses işlemcisi, deri yoluyla aktarılan
sesleri kaydeder ve daha sonra implant için sinyallere dönüştürür.
– İmplant temporal kemik içine gömülü olan implant aldığı sinyalleri mekanik titreşimlere dönüştürür ve daha sonra çevredeki kemiğe mekanik titreşimleri iletilir.
– Kemik yapı daha sonra iç kulağa bu titreşimleri iletir, iç kulakta bu titreşim uyaranları sinirsel uyaranlara dönüştürülerek işitme sinirine iletilir.

No Comments

Your email address will not be published.