4 Nisan 2019 In Genel, Kulak By admin

Yüzücü Kulağı (Dış Kulak Yolu Enfeksiyonu – Otitis Eksterna)

Yüzücü Kulağı (Dış Kulak Yolu Enfeksiyonu – Otitis Eksterna)

Otitis eksterna (ya da otitis externa) dış kulak yolunun inflamatuar hastalığıdır.

Otitis Eksterna Sıklığı

Bir yıl içerisinde genellikle her 1000 çocuk ve erişkinin 4 tanesinde otitis eksterna görülmektedir.

Otitis Eksterna Risk Faktörleri

Otitis eksterna olgularının yaklaşık %80′ i özellikle sıcak, nemli ortamlarda, yaz aylarında meydana gelir. Mevsim dışında kalan diğer risk faktörleri:

– Dış kulak kanalında anatomik bir darlık (ekzositoz, osteom gibi kemik yapıda büyüme alanları olması)
– Dış kulak yolunda travma yaratabilecek işitme cihazı, pamuklu çubuk, kulak tıkacı kullanılması
-Dış kulak yolundaki asidik kulak kiri bariyerinin yapısının bozulmasına neden olabilecek klorlu sularla temas (havuza girilmesi gibi) ve alkali maddelerle temas.

Otitis Eksterna Nasıl Başlar?

Otitis eksternadan ilk önce dış kulak yolunu kaplayan ve suyu iten koruyucu tabakanın uzaklaştırıldığı ve daha sonra alttaki epitel hücrelerinin mikroorganizmalar tarafından enfekte edildiği düşünülmektedir. Oluşabilecek enfeksiyon ve inflamatuar yanıt epitel ve subkutan tabaka ilerleyici kızarıklık ve ödeme neden olur. Dış kulak yolunu kaplayan buşon (seumen ya da kulak kiri) dış kulak iltihabının engellenmesi için en önemli bariyerdir.

Otitis Eksterna Belirtileri

Hastalığın başlangıcında dış kulak yolu şişmeye ve kızarmaya başlar. Bu dönemdeki bulgu kulak kanalının ön kısmında bastırılınca artan ağrı olmasıdır (bu bulguya “tragus hassasiyeti” adı verilir). Hastalığın ilerleyen dönemlerinde dış kulak yolundaki ödemin artması ile birlikte kanalın tam tıkanmasına bağlı işitme kaybı, dışarıdan belli olabilen dış kulak yolunun
dışarıya açılma alanında iltihabi salgı ve şişlik görülebilir.

Otitis Eksterna Tedavisi

Dış kulak iltihabı ortaya çıktıysa öncelikle dış kulak yoluna uygulanan damlarla tedavi uygulanmaktadır. Damla tedavisine rağmen dış kulak yolu kanalının kapandığı ve kulak-yüz bölgesinde şişme ortaya çıktığı hastalarda ağızdan (nadiren de kas ya da damar içinden verilebilen) antibiyotik tedavisi de eklenmektedir.Otitis eksterna tedavisinde kullanılan dört farklı türde kulak damlası bulunmaktadır:

– Antibiyotik içeren kulak damlaları
Altta yatan bakteriyel enfeksiyonu tedavi edebilir
– Kortikosteroid içeren kulak damlaları
Şişliği azaltmaya yardımcı olabilir
– Antifungal içeren kulak damlaları
Altta yatan bir mantar enfeksiyonunu tedavi edebilir
– Asidik kulak damlası
Dış kulak yolunun normal pH sını sağlamaya ve bakterileri öldürmede yardımcı olabilir.

Mantar enfeksiyonu düşünülmüyorsa, genellikle, antibiyotikli damla, asidik damla ve kortikosteroidli kulak damlası bir arada verilir. Mantar enfeksiyonu varlığında, asidik damla ve antifungal damlalar bir arada verilir.

Dış Kulak İltihabı Olan Hastalarda Kulak Damlaları Nasıl Kullanılmalıdır?

Kulak iltihabı olan hastalarda dış kulak yolu ödemli olduğundan damlaları kulak kanalına damlatabilmek için aşağıdakilere dikkat etmesi gerekmektedir:Doğrudan dış kulak kanalı ve içine damlayı uygulamadan önce, dış kulak yolu enfeksiyonu olan kulak yukarıda kalacak şekilde yan yatılmalı ve kulak kepçesi arkaya-yukarıya doğru yavaşça çekilmelidir (bu sırada bir miktar ağı olması doğaldır). Dış kulak kanalı içerisine damlalar damlatıldıktan sonra bu pozisyonda 3-5 dakika yatılması gerekmektedir.

Otitis Eksterna Komplikasyonları

Otitis eksterna ile ilişkili komplikasyonlar genellikle nadirdir. Bununla birlikte, bazen aşağıdaki komplikasyonlar meydana gelebilir.

-Kulak Apsesi ve Parotis Apsesi

Apse genellikle bir enfeksiyon sonrası etkilenen kulak ve çevresinde oluşabilir. Dış kulak yolunun ön kısmında “Santorini Fissürü” denilen Parotis tükrük bezi ile dış kulak yolu arasındaki potansiyel boşluklar bulunmaktadır. Bu yolla dış kulak iltihabi parotis bezine yayılarak parotis absesine neden olabilmektedir.

-Kulak Kanalında Darlık (Stenoz) Oluşması

Tekrarlayan dış kulak iltihaplarına bağlı olarak dış kulak yolunu kaplayan epitelyum tabakada değişiklik olabilir ve dış kulak yolunda daralmaya neden olabilir. Bu çok nadir bir komplikasyondur.

-Kulak Zarı İltihabı veya Kulak Zarı Delinmesi

Dış kulak iltihabına neden olan mikroorganizmalar, kulak zarında da enfeksiyona neden olabilir. Bazı durumlarda, apsenin kulak zarında delinmeye neden olabileceği bildirilmişir. Kulak zarı delinmesi durumunda aşağıdaki belirtiler de görülebilir:

. Geçici işitme kaybı
. Kulak ağrısı ya da rahatsızlık
. Kulağından mukus şeklinde salgı çıkması
. Kulakta zil veya uğultu sesi olması(tinnitus)

Kulak zarı delinmesi durumunda çoğunlukla zar, iki ay içinde tedavi olmadan iyileşir. Bu saatten sonra iyileşme bulgusu göstermiyorsa ameliyat önerilebilir.

-Selülit

Selülit, cilt ve cilt altı dokunun etkilendiği enfeksiyon hastalığıdır. Otitis eksternadan sonra cilt yüzeyinde zararsız canlı bakteriler, otitis eksterna ortaya çıkan epitel hasarı sonrasında hasarlı alanlar aracılığıyla cildin daha
derin katmanlarına giderek enfeksiyona neden olabilirler. Selülit ortaya çıktığında, kırmızı, ağrılı, sıcak ve dokunma ile artan ağrılı alanlar oluşur.Tedavide, vakaların çoğunda yedi günlük antibiyotik tedavisi yeterlidir. Bağışıklık sistemini etkileyen ilave hastalığın bulunması durumunda hastanın hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekebilir.

-Malign Otitis Eksterna

Dış kulak iltihabındaki enfeksiyonun kulak kanalını çevreleyen kemiğe yayılması durumu “Malign otitis externa” olarak adlandırılmaktadır. Ciddi ama çok nadir bir komplikasyondur.Malign otitis eksterna genellikle
çocuklardan çok erişkinleri etkiler. Özellikle, bağışıklığı baskılanmış yetişkinlerin bu hastalığa yakalanma riski daha fazladır. Kemoterapi tedavisi alan, kronik diyabet i olan, HIV ya da AIDS enfeksiyona sahip erişkin hastalarda daha sık görülür.Hastalık belirtileri, basit dış kulak
iltihabının semptomlarından daha fazla olabilir, bunlar:

. şiddetli kulak ağrısı ve baş ağrısı olması
. kulak kanalının içerinde görünür kemik dokusu olması
. etkilenen kulak tarafındaa yüz felci (faysal paralizi)

Tedavi edilmezse, malign otitis eksterna ölümcül olabilir. Tedavi için, hastalıklı dokuların cerrahi çıkarılması ve antibiyotik tedavisinin yanında altta yatan diyabet gibi ciddi hastalıklara yönelik tedavi gerekmektedir.

Otitis Eksternaya Yönelik Önlemler

Dış kulak iltihabı için aşağıdaki önlemler faydalı olabilir:

– Banyodan sonra dış kulak yolundaki su ve nemin uzaklaştırılması için 2-3 dk düşük ayarda saç kurutma makinesinin kulak bölgesine tutulması
– Pamuklu çubuk, parmak ya da herhangi bir cismin kulak kanalına sokulmasından kaçınılması
– Uzun süreli havuzda yüzüldü ve kulak kanalı uzun süreli olarak klorlu su ile temas halinde kalındıysa, dış kulak yoluna çeşme suyu tutularak klorlu su uzaklaştırıldıktan sonra limon suyu ya da sirke damlatılarak dış kulak yolunun yeniden asidik hale getirilmesi (1-2 damla yeterli) – Özellikle kulak
zarında delik olan hastaların havuza girmeleri ve kulaklarına su kaçırmaları sakıncalıdır
– Dış kulak yolunu kapatarak hava almasını engelleyebilen ve dış kulak yolu cildini tahriş edebilen küpe, kulaklık, işitme cihazı ya da kulak tıpalarının mümkün olduğunca az kullanılması
– Dış kulak enfeksiyonu tam iyileşmeden havuza girmekten kaçınılması

Kulağınızın İçerisine Asla Birşey Sokmayın!

Hemen hemen tüm insanlar genellikle farkında olmadan, kulak içerisine bir cisim, parmak sokabilir. Kulak kanalına sokulabilen objeler:

– Pamuklu çubuklar: bunların sadece dış kulak çevresini temizlemek için kullanılması gerektiğini unutmayın (kulak deliğine sokmak yerine; kulak kepçesinin içerisindeki kıvrımları ve çukur alanları temizlemek için
kullanılmaları gerekir)
– Kalem ve kalem
– Parmaklarınızdan biri

Dış kulak kanalının derisi son derece duyarlıdır ve kolayca enfeksiyona karşı savunmasız hale gelebilir.

No Comments

Your email address will not be published.