3 Nisan 2019 In Baş ve Boyun, Genel, Kulak By admin

Vestibüler Nörinit (Denge Siniri İltihabı)

Vestibüler Nörinit (Denge Siniri İltihabı)

Vestibüler nörinit (ya da Vestibüler nörit) terim olarak denge sinirinin
iltihabı anlamına gelmektedir. Yapılan araştırmalarda, etiyoloji tam
aydınlatılamamış olmakla birlikte; inflamasyon ya da enfeksiyon tam olarak kanıtlanamamıştır. 6 haftaya kadar uzayabilen baş dönmesi, bulantı ve kusma atakları ile karakterize tek taraflı vestibüler işlev bozukluğudur. Labirentit (iç kulak iltihabı)’ nın aksine işitme kaybı görülmez.

Vestibüler Nörinit Belirti ve Bulguları

Vestibüler nörinitin başlıca belirtisi bulantı ve kusma ile aniden başlayan baş dönmesi atağı (vertigo)’ dur. Baş dönmesi kafa hareketleriyle artabilir. Vertigo, genellikle birkaç gün veya hafta sürer. Nadir durumlarda tamamen iyileşme 6 haftayı bulabilir. Vestibüler nörinit işitme kaybına yol açmaz.
Hızlı fazı sağlıklı (denge siniri etkilenmeyen) kulağa doğru vuran
horizontal (yatay) nistagmus (gözün renkli kısmının, tekrarlayan bir şekilde, yatay düzlemde, sağlıklı kulağa doğru hızlı bir şekilde hareket edip, daha yavaş bir şekilde geriye gelmesi) görülür.

Vestibüler Nörinit Nedenleri

Bazı hastalarda vestibüler nörinit belirtileri öncesinde viral üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiklerini belirtseler de; diğerlerinde vertigo atağı öncesinde hiçbir viral enfeksiyon belirtisine rastlanmamıştır. Herpes Simplex Tip 1 virüsü tarafından vestibüler ganglionun enfeksiyonunun
vestibüler nörinite neden olabileceğini bildiren araştırmalar mevcuttur. Ancak, bu durumun nedeni tam olarak anlaşılmış değildir ve aslında pek çok farklı virüs, vestibüler siniri enfekte etme yeteneğine sahiptir. Vestibüler nörinitte, akut lokalize iskemi de önemli bir nedeni olabilir. Ancak, nedensel mekanizma halen belirsizliğini korumaktadır.

Vestibüler Nörinit Tanısı

Hastalığın tanısı, vestibüler siniri etkileyebilen tüm nedenlerin araştırılması ve benzer berlitilerle vertigoya neden olabilen hastalıkların dışlanmasından sonra konulmaktadır. Odyogram (işitme testi) vestibüler nörit ve böyle Meniere hastalığı arasında ayırıcı tanı için istenilebilir. ENG
testi, tek kulakta yanıtların azalmasını belgelemek için faydalıdır. Migren, beyin sapı ve serebellar inme ayırıcı tanıları için ayrıntılı nörolojik muayene gerekebilmektedir.

Vestibüler Nörinit Tedavisi

Tedavide amaç vertigo semptomlarını hafifletmek ve vestibüler rehabilitasyondan ibarettir.Vestibüler Rehabilitasyon Terapisi (VRT) baş dönmesi ve denge bozukluklarına yönelik fizik tedavi şeklidir. Bu tedavi, vestibüler nöritin yanı sıra diğer iç kulak bozukluklarına bağlı vertigolu hastalarda baş dönmesi ataklarının hafifletilmesinde oldukça etkili olmaktadır. Özellikle iç kulak denge kristallerinin kopması hastalığı (BPPV) tedavisinde manevralar, tedavide çok etkili olmaktadır.

Gaze Stabilizasyon Egzersizleri

Denge sinirini etkileyebilen iltihap sinit, iskemik hastalıklarda yapılabilecek bir egzersiz hareketi olan “Gaze Stabilizasyon Egzersizleri (Gaze Stabilization Exercises)” vestibüler nörinit tedavisinde faydalı olabilir. Göz seviyesinde bir noktaya bakılır. Bu noktada göz sabitlenmişken, kafa önce sağ tarafa 45 derece ve daha sonra sol tarafa 45 derece dönderilir. Gaze stabilizasyon egzersizleri pozisyonel vertigo olan kişiler için yararlı olmayacaktır.Bu egzersizlere benzer şekilde belirli bir hedef üzerine gözler sabitlenmişken yürüme ve aynı zamanda farklı yönlere başı çevirerek gözleri belirli bir hedef üzerine sabitleyerek yürüme de vestibüler rehabilitasyon amaçlı yapılabilir.

No Comments

Your email address will not be published.