8 Nisan 2019 In Kulak By admin

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Tanısı

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Tanısı

Dix-Hallpike manevrası BPPV için standart klinik testtir. Fizik muayene bulguları genellikle normaldir. Dix-Hallpike manevrası dışında bütün
nörotolojik muayene bulguları normal olabilir. Dix-Hallpike testinde, latent peryottan sonra ortaya çıkan ve sınırlı süreli klasik horizonto-rotatuar ya da rotatuar nistagmus olması, patognomonik olarak kabul edilir. Bu test, hızlı bir şekilde oturur pozisyondayken, hastanın kafası doğru 45 ° döndürülerek yatar pozisyona getirilerek başın aşağıya sarkıtılması şeklinde yapılır.Yaklaşık 20-30 saniye bekledikten sonra, hastanın oturma pozisyonuna döndürülür. Hiçbir nistagmus görülmezse, o zaman işlem sol tarafta tekrarlanır. Dix-Hallpike manevrası patognomonik olduğundan, laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemleri Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) tanı için gerekli değildir. Bunla birlikte ayırıcı tanıda yer alan hastalıkların dışlanması için bu tetkiklerden faydalanılabilir.

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı
– Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) hastalığının belirtileri, risk faktörleri, tedavisi, denge taşları ile ilgili manevralar, hastalık için önlemler ile ilgili bilgilere aşağıdaki linklerde ulaşabilirsiniz.

*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Patofizyolojisi
*Klasik Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) Hastalığının Özellikleri
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Belirtileri
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Tanısı
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Nedenleri ve Beraberinde Eş Zamanlı Bulunabilecek Hastalıklar
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Tedavisi
*Epley Manevrası – İç Kulaktaki Denge Kristallerinin Yerine Oturtulmasını Sağlayan Manevra
*Dix-Hallpike Manevrası ve Epley Manevrasında İpuçları
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalarının Yapması Gerekenler

No Comments

Your email address will not be published.