8 Nisan 2019 In Kulak By admin

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Tedavisi

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Tedavisi

BPPV’ de standart tedavi yöntemi kristalleri yerine oturtulmasına yönelik maveraların yapılmasıdır. Bununla birlikte hastanın izlem ve takibi, vestibulosupresan ilaç kullanımı, vestibüler rehabilitasyon gibi tedavi seçenekleri ve iyileşmeyen hastalar için düşünülen cerrahi tedavi seçenekleri mevcuttur. Epley Manevrası, Semont Manevrası, Brandt  Daroff Manevrası, Barbekü Manevrası ve bunların küçük varyasyonları BPPV tedavisi için yayınlanmıştır. Bu maveralar denge taşlarının yeniden yerine oturtulması için çeşitli kafa ve vücut hareketlerini içermektedir. Semont manevrası hızlı ve güçlü yana doğru baş ve vücut hareketleri içerir. Bu manevranın amacı denge taşlarının yapıştıkları alanlardan serbestleşmelerini sağlamaktır. Epley manevrası daha yumuşaktır ve
posterior kanal BPPV sinin tedavisinde kullanılır. Bu manevranın amacı posterior kanala kaçmış olan denge taşlarının utrikulusa düşmelerini sağlamaktır. Deneyimli ellerde, BPPV tedavisinde bu manevraNın % 95’den fazla başarı oranı vardır. En sık (%90 ve üzeri) arka kanal BPPV’ si görüldüğü için bu kanala yönelik denge taşı oturtma manevrası olan “Epley Manevrası”’ nı ayrıntılı olarak anlatmak doğru olacaktır. Brandt Daroff Manevrasında amaç, denge taşlarının yeniden dağılımının sağlanmasıdır.
Barbekü Manevrası, horizontal (lateral) kanal BPPV sinin tedavisinde kullanılır.

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı
– Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) hastalığının belirtileri, risk faktörleri, tedavisi, denge taşları ile ilgili manevralar, hastalık için önlemler ile ilgili bilgilere aşağıdaki linklerde ulaşabilirsiniz.

*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Patofizyolojisi
*Klasik Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) Hastalığının Özellikleri
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Belirtileri
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Tanısı
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Nedenleri ve Beraberinde Eş Zamanlı Bulunabilecek Hastalıklar
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Tedavisi
*Epley Manevrası – İç Kulaktaki Denge Kristallerinin Yerine Oturtulmasını Sağlayan Manevra
*Dix-Hallpike Manevrası ve Epley Manevrasında İpuçları
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalarının Yapması Gerekenler

No Comments

Your email address will not be published.