8 Nisan 2019 In Kulak By admin

Epley Manevrası

Epley Manevrası

Öncelikle bu yazıya başlarken, birçok hastanın duasını almamıza ve mutluluğuna şahit olmamızı sağlayan, BPPV hastalığının tedavisinde devrim niteliği taşıyan “Epley Manevrası” nı tanımlayan Sayın Dr. John
Epley’ den bahsetmek isterim. Kendisi bu manevrayı ilk olarak 1980 yılında tanımlamış ve 1992 yılında modifiye etmiştir. Kanalit konumlandırma prosedürü (canalith repositioning procedure) olarak iç kulak kristallerini yeniden yerleştirici manevra olarak ifade ettiği bu manevrayı tanımlamıştır. Posterior veya anterior semisirküler kanala kaçarak yüzen parçacıkların geri utrikul içerisine, yerçekimi kullanılarak taşınabileceği ve bu şekilde rahatsız edici baş dönmesi ataklarının ortadan kaldırılabileceğini vurgulamıştır. Mastoid kemiğin üzerine ilk tanımda titreşim yapılmasının ve ilaç kullanılmasının gerekli olmadığını bildirmiştir. Bu manevra eğitimli bir profesyonel tarafından yapılmalıdır. Dix-Hallpike testi ile posterior kanal BPPV’si tanısı konulan hastalara uygulanabilen bu manevranın, doğru ellerde başarı oranı %90-95’ tir.

Epley Manevrası Nasıl Yapılır?

Pozisyon 1: Hasta sırtüstü, baş hasta kulak tarafına doğru 45 ° döndürülerek yatar. Hastanın başı yaklaşık 15 derece arkaya doğrudur. Hastanın gözlerindeki nistagmus takip edilir. Nistagmusun bittikten sonra 2. pozisyona geçilir.
Pozisyon 2: Hasta sırtüstü yatarken başı 90 derece karşı tarafa doğru çevrilir. Yine gözlerde nistagmusun varlığı araştırılır. Tek taraflı kristal kopmalarında genellikle ikinci pozisyonda nistagmus izlenmez
Pozisyon 3 : Başın vücuda göre olan pozisyonu sabit kalırken, hastanın vücudu etkilenen kulağın karşısına doğru 90 derece döndürülür, hastanın omuzu muayene sedyesine değmektedir.
Pozisyon 4 : Yine başın vücuda göre olan pozisyonu sabit kalırken hasta oturtulur ve en son olarak baş orta hattan aşağıya doğru sarkıtılarak yaklaşık 30 saniye bu pozisyona beklenir.
Bitiş Konumu : Son olarak, baş ortahatta geri çevrilir (bazı hekimler kulağın arkasındaki kemiğe bu manevraların tüm aşamasında titreşim uygulamaktadırlar)

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı
– Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) hastalığının belirtileri, risk faktörleri, tedavisi, denge taşları ile ilgili manevralar, hastalık için önlemler ile ilgili bilgilere aşağıdaki linklerde ulaşabilirsiniz.

*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Patofizyolojisi
*Klasik Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) Hastalığının Özellikleri
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Belirtileri
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Tanısı
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Nedenleri ve Beraberinde Eş Zamanlı Bulunabilecek Hastalıklar
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Tedavisi
*Epley Manevrası – İç Kulaktaki Denge Kristallerinin Yerine Oturtulmasını Sağlayan Manevra
*Dix-Hallpike Manevrası ve Epley Manevrasında İpuçları
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalarının Yapması Gerekenler

No Comments

Your email address will not be published.