8 Nisan 2019 In Kulak By admin

Benign Paroxysmal Positional Vertigo Patofizyolojisi

Benign Paroxysmal Positional Vertigo Patofizyolojisi

Hastalığın karışık patofizyolojisi ve hastalığın varyasyonları ile ilgili tartışmalar devam etmektedir. “Kanalolitiyazis” ve “Kupulolitiyazis” olarak isimlendirilen 2 ayrı mekanizma tanımlanmıştır. Yarım daire kanallarının (Semisirküler kanallar) içindeki endolenfe denge kristallerinin (otokoniyal partiküllerin) kopup düşerek, endolenf içerisinde hareket etmesi durumu “Kanalolitiyazis”, bu partiküllerin bir kısmının kupulanın Krista Ampullaris’ ine yapışıp kalması ise “Kupulolitiyazis” olarak tanımlanmaktadır. Kupulolitiyaziste, serbest halde yüzen ve yoğun dansitede olan bu partiküllerin baş hareketleri ile hareket eder. Geotropik nistagmus (Geotropik "dünyaya doğru dönük" anlamına gelir, geotropik nistagmus, baş hasta kulak tarafına çevrili iken hasta kulağa vuran horizonto-rotatuar nistagmus anlamında kullanılır) kanalolitiyazis için tipik bulgu iken; ageotropik nistagmus (baş sağlam kulak tarafına çevrili iken hasta kulak tarafına vuran nistagmus) kupulolitiazis tanısı için tipiktir. BPPV, semptom süresine göre de geçici, rekürren ve sürekli olarak da sınıflandırılabilir.
Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı
– Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) hastalığının belirtileri, risk faktörleri, tedavisi, denge taşları ile ilgili manevralar, hastalık için önlemler ile ilgili bilgilere aşağıdaki linklerde ulaşabilirsiniz.

*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Patofizyolojisi
*Klasik Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) Hastalığının Özellikleri
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Belirtileri
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Tanısı
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Nedenleri ve Beraberinde Eş Zamanlı Bulunabilecek Hastalıklar
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Tedavisi
*Epley Manevrası – İç Kulaktaki Denge Kristallerinin Yerine Oturtulmasını Sağlayan Manevra
*Dix-Hallpike Manevrası ve Epley Manevrasında İpuçları
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalarının Yapması Gerekenler

No Comments

Your email address will not be published.