8 Nisan 2019 In Kulak By admin

Dix-Hallpike Manevrası ve Epley Manevrasında İpuçları

Dix-Hallpike Manevrası ve Epley Manevrasında İpuçları

-Test esnasında baş, 45 derece çevrilmelidir, başın 90 derece çevrilmesi durumunda her iki tarafta da baş dönmesi ve nistagmus ortaya çıkabilir, hekimi yanıltabilir.
-Test pozitifliği için hastanın ifade ettiği baş dönmesi değil, gözlerde
nistagmus gereklidir.
-Dix Hallpike testinde başın eğildiği tarafta tipik özellikleri olan nistagmus izlendiyse, hasta oturtulmadan kafa karşı tarafa çevilerek manevra Epley Manevrası’ na (kristalleri oturtma manevrası) çevrilebilir.
-Klasik posterior kanal BPPV’sinde geotropik rotatuar nistagmus gözlenir.
Gözlerin üst kutbu etkilenen kulağa doğru döner.
-Tamamen yatay nistagmus horizontal kanal tutulumu gösterir.
-Sürekli (yorulmayan) nistagmus kupulolitiyazis yerine kanalolitiyazisi
gösterebilir.
-Epley manevrasında her bir pozisyon değişikliği için gözlerdeki nistagmusun sonlanması beklenmelidir. Nistagmusun varlığı denge taşlarının halen hareket halinde olduğu anlamına gelmektedir. Hastanın gözlerindeki nistagmusun bitmesi sabırla beklenmeli ve diğer pozisyona daha sonra geçilmelidir.
Klasik BPPV’ nin tanısında ve tedavisinde hastadaki nistagmusun özelliklerinin belirlenmesi çok önemlidir.

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı
– Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) hastalığının belirtileri, risk faktörleri, tedavisi, denge taşları ile ilgili manevralar, hastalık için önlemler ile ilgili bilgilere aşağıdaki linklerde ulaşabilirsiniz.

*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Patofizyolojisi
*Klasik Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) Hastalığının Özellikleri
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Belirtileri
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Tanısı
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Nedenleri ve Beraberinde Eş Zamanlı Bulunabilecek Hastalıklar
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Tedavisi
*Epley Manevrası – İç Kulaktaki Denge Kristallerinin Yerine Oturtulmasını Sağlayan Manevra
*Dix-Hallpike Manevrası ve Epley Manevrasında İpuçları
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalarının Yapması Gerekenler

No Comments

Your email address will not be published.