3 Nisan 2019 In Genel, Kulak By admin

İç Kulakta Kristal Kopması (BPPV) Tanısı ve Tedavisi

İç Kulakta Kristal Kopması (BPPV) Tanısı ve Tedavisi

BPPV, çeşitli provake edici hareketlerden (genellikle baş çevirme hareketinden) sonra ortaya çıkan, saniyeler süren, anormal hareket hissi, baş dönmesi ve nistagmus (gözün renkli kısmında istemsiz atma hareketleri) ile kendini belli eden iç kulak denge kristalleri ile ilgili bir hastalıktır. Ortalama 100.000 kişinin 64’ ünde görülür. Bayanlarda ve yaşlı nüfusta (51-57 yaş arası en sık) daha sık görülür.Hastalığın isminde bulunan “benign” iyi huylu olduğunu, “paroxysmal”, tekrarlayıcı olduğunu, “positional” çeşitli pozisyonlarda ortaya çıktığını, “vertigo” baş dönmesi olduğunu ifade eder.

En en sık vertigo nedenlerindendir. Baş dönmesi nedeniyle hekime başvuran hastaların en az % 20'sinin BPPV olduğu tahmin edilmektedir. BPPV, sık olarak atlanabildiği için bu rakam daha yüksek olabilir. BPPV diğer iç kulak hastalıkları ile eş zamanlı olarak ortaya çıkabileceği için (örneğin, bir hastaya bir kerede Meniere hastalığı ve BPPV her ikisi de olabilir) için, istatistiksel analiz hataları olabilir.

BPPV ilk 1921 yılında Barany tarafından tanımlanmıştır. Konumlandırma değişiklikleri (baş hareketleri) ile ilişkili karakteristik nistagmus (iç kulak uyarımı ile tetiklenen istemsiz göz hareketleri) ve vertigo, otolitik organlarla (iç kulak kristallerine) ilgili bir bozukluğa bağlı olduğu bildirilmiştir. 1952 yılında, Dix ve Hallpike, resimde gösterildiği gibi, kristallerin yer değiştirmesini provake eden pozisyonel test uyguladı ve bu test BPPV tanısının konulmasında kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra Epley tarafından geliştirilen, kopan kristallerin yerine oturtulması ve hastalığın tedavisini sağlayan manevra tanımlanmıştır.

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı
– Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) hastalığının belirtileri, risk faktörleri, tedavisi, denge taşları ile ilgili manevralar, hastalık için önlemler ile ilgili bilgilere aşağıdaki linklerde ulaşabilirsiniz.

*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Patofizyolojisi
*Klasik Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) Hastalığının Özellikleri
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Belirtileri
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Tanısı
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Nedenleri ve Beraberinde Eş Zamanlı Bulunabilecek Hastalıklar
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalığının Tedavisi
*Epley Manevrası – İç Kulaktaki Denge Kristallerinin Yerine Oturtulmasını Sağlayan Manevra
*Dix-Hallpike Manevrası ve Epley Manevrasında İpuçları
*Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (İç Kulakta Kristal Kopması Hastalığı – Benign Paroxysmal Positional Vertigo – BPPV) Hastalarının Yapması Gerekenler

No Comments

Your email address will not be published.