FESS Hangi Durumlarda Yapılır (FESS Ameliyatı Endikasyonları)

Endoskopik sinüs cerrahisi en yaygın olarak iltihabi ve enfeksiyonlu sinüs hastalıkları için gerçekleştirilir.

(Image source: Jackson Sinus )

Endoskopik sinüs cerrahisi için en sık endikasyonlar şunlardır:

– Medikal tedaviye dirençli kronik sinüzit
– Tekrarlayan sinüzit
– Nazal polipozis
– Antrokoanal polipler
– Sinüs mukosel
– Seçilmiş hastalarda burun içi tümörlerinin ve kitlelerin eksizyonu
– Beyin omurilik sıvısı (BOS) sızıntısı kapatılması
– Orbital dekompresyon (örn., Graves oftalmopati)
– Optik sinir dekompresyon
– Dakriyosistorinostomi (DSR – gözyaşı kanalının yenidenoluşturulması)
– Koanal atrezi onarımı
– Yabancı cisim çıkarılması
– Epistaksis (burun kanaması) kontrolü

Tipik olarak, endoskopik sinüs cerrahisi çoğunlukla uygun ilaç tedavisine rağmen yeterli yanıt alınamayan ve tomografi incelemelerinde iltihabi kronik sürecin devam ettiği hastalara uygulanmaktadır. Kortizon içeren yeni tedavi protokollerinin uygulanması sinüzit ameliyatı sıklığını azaltmıştır.