Horlama Ameliyatları

Horlama ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tedavisinde Uygulanan Ameliyatlar

Horlama ve Uyku Apne Sendromu (OSAS) cerrahi tedavisinde basitten karmaşık ve zor ameliyatlara kadar çok farklı cerrahi müdahaleler tanımlanmıştır. Genel olarak basit horlama ve hafif şiddetli OSAS tedavisinde uygulanan basit cerrahi müdahalelerin başarı oranları yüksekken; orta ve ağır OSAS grubuna doğru yapılan cerrahi işlemlerin büyüklüğü artmakta ve cerrahi başarı oranları düşmektedir. Aslında OSAS fark edildiği anda tedavi edilmeli ve hastalığın ilerlemesi beklenmemelidir. Basit ve hafif şiddetli OSAS ta kilo kaybı, egzersiz hareketlerinin arttırılması, kas gevşetici ve antidepresan ilaçların kesilmesi, alkol – sigara kullanımının sonlandırılmasına rağmen hastanın şikayetleri devam ediyorsa, burun nefesini arttıran kıkırdak eğriliği, et yakılması, burun polibi alınması gibi ameliyatların yanında ağızdan alınan nefesi arttırmaya yönelik olarak, küçük dil kesilmesi, küçük dil küçültülmesi, yumuşak damak radyo frekansı, bademcik ameliyatları gibi ameliyatlar yapılabilmektedir. Özellikle orta ve ağır OSAS lı hasta grubunda hava yollarındaki saptanan tıkanıklık alanlarına göre değişebilen çene ilerletilmesi, dil ilerletilmesi, dil köküne yönelik girişimler, dil kemiğinin asılması gibi daha ileri cerrahi uygulamalar yapılabilmektedir. OSAS ın ilk tanımlandığı yıllarda ağır OSAS da trakeotomi (boğazda delik açılması) ameliyatı kesin tedavi olarak görülmüş olmasına rağmen morbiditesi ve hasta açısından zorlukları nedeniyle bu ameliyat OSAS nedeniyle çok nadiren yapılır hale gelmiştir.Konu ile ilgili ayrıntılı diğer bir link: Pillar İmplant İle Horlama Tedavisi

Yukarıdaki fotoğrafta en sık yapılan ve en çok bilinen horlama ameliyatı öncesi ve sonrası gösterilmektedir. Horlama ameliyatlarında amaç hastanın hava yollarını genişletmek ve uyku esnasında bu daralan hava yolu bölgelerini rahatlatmaktır. Yukarıdaki dörtlü fotoğrafın sol üst köşedeki fotoğrafta, bademciklerin iri olduğu (tonsiller hipertrofi) ve küçük dil – yumuşak damak bölgesinin sarkık olduğu görülmektedir. Özellikle sırtüstü yatarken artan horlama, uykuda solunum durması ve terleme şikayetleri olan bu hastanın boğaz fotoğrafında görüldüğü gibi küçük dil ve yumuşak damağın geriye ve aşağıya doğru yayıldığı; bademciklerin de içe ve araya doğru kapanarak hava yolunu daralttığı görülmektedir. Bu hastaya Thermal Welding Yöntemi ile (kansız ve bıçaksız) bademcik ameliyatı (thermal welding tonsillektomi), küçük dil ameliyatı (uvulektomi) ve yumuşak damak radyo frekansı yapılmıştır. Dörtlü fotoğrafın sağ üstte görülende, bademciklerin ön ve arkasındaki plikaların emilebilen dikişlerle dikildikten sonra hiçbir açık hasarlı mukoza alanının olmadığı görülmektedir. Sol alttaki fotoğrafta, horlama ameliyatı sonrasında, boğazdaki hava yolunun ne kadar açıldığı görülmektedir. Sağ üst ve sol alt fotoğraflarda görüle küçük kırmızı alanlar, ameliyat sonrasında yapılan lokal anestezik enjeksiyonuna bağlıdır. Sağ alttaki fotoğrafta çıkarılan bademcikler ve küçük dil görülmektedir. Konu ile ilgili sık sorulan bir kaç soruyu aşağıda cevaplamak isterim:

Küçük Dil Tamamen Alınmalı Mıdır?

Küçük dili çok uzun olan ve ciddi horlama ya da uyku apnesi olan hastalarda küçük dilin büyük kısmını almak mantıklı olabilmektedir. Yukarıdaki ameliyatta, küçük dil tama yakın kesilmiştir. Bunun dışında küçük dilin yukarıya doğru katlanılarak dikildiği diğer bir ameliyat (Uvulopalatofarengoplasti – UPPP) ameliyatı ayrı bir linkte anlatılmıştır: Uvulopalatofaringoplasti (UPPP)

Küçük Dilin Görevleri Nedir Ve Alındıktan Sonra Konuşma Etkilenir Mi?

Küçük dil (uvula) yiyeceklerin ağız içerisinden genize kaçmasını engelleme ve genizden gelen akıntıların nefes borusu yerine yemek borusuna yönlendirilmesini sağlama görevlerine sahiptir. Konuşma ile ilgili sanıldığı kadar çok fazla role sahip değildir. Bununla birlikte aşırı miktarda damak ve küçük dil rezeksiyonu yapılan hastalarda yiyeceklerin buruna kaçması ve konuşurken burundan hava kaçması (hipernazal konuşma) görülebilir. Arapça gibi yumuşak damak ve küçük dilin de kullanıldığı bazı dilleri konuşan hastalarda, küçük dilin tamamen alınmaması gerekebilmektedir.

Bademciklerin Tamamen Alınması Yerine Küçültme İşlemi Yapılsa Olmaz Mı?

Tam hastaların sorduğu gibi yazdım bu soruyu … Vücudumuzdaki hiçbir doku boşuna, tesadüfen yaratılmamıştır elbette! Bademciklerimiz, mikroplarla savaşma rolü üstlenen boyun boğaz bölgemizdeki Waldeyer lenf düğümü halkasının elemanıdır. Hava yolu dar olan insanlarda, tedavinin amacı tıkalı olan hava yolu bölgelerinin mümkün olduğunca açılmasıdır. Yeni bilimsel çalışmalarda, hava yolu darlığı olan hastaların normal genetiğindeki yaşlanma sürecinden daha hızlı olarak kalp damar sistemi hastalıkları, diyabet, beyin damarı darlığı ve ani ölüm gibi sağlık sorunları ile karşılaşacağını göstermiştir. Bu nedenle, bademcikleri iri olan bir insanda, anestezi eşliğinde ameliyat kararı verildikten sonra sadece küçültülme yapılması hava yolunda rahatlama sağlasa da; bademciklerin tamamen alınması durumunda beklenen rahatlama çok daha fazla olacaktır.

Ağrısız Horlama Ameliyatı Yapılabilir Mi?

Horlama ameliyatlarında değişen miktarlarda yumuşak doku hasarı, mukoza hasarı, kas dokusu hasarı gibi doku hasarı ortaya çıkmaktadır. Eskiden lazerle yapılan horlama ameliyatlarında, aşırı mukoza hasarına bağlı çok uzun süren şiddetli ağrıların görülmesi nedeniyle 2005 yılından itibaren Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi tarafından lazerle horlama ameliyatı önerilmeyen cerrahi işlemler gurubuna alınmıştır. Günümüzde özellikle bademcik ameliyatları için dizayn edilmiş ve “ağrısız, kansız bademcik ameliyatı tekniği” şeklinde reklamları yapılan Thermal Welding Yöntemi, aynı zamanda yumuşak damak eksizyonu ve küçük dil kesilmesinde de kullanılabilmektedir (konu ile ilgili “Thermal Welding Yöntemi İle Kansız ve Bıçaksız Bademcik Ameliyatı Videosu” izleyebileceğiniz link: www.youtube.com/watch?v=zVWvdZvabSY). Horlayan hastaların çoğunda damak ve küçük dil bölgesinde (uzun süreli sigara, alkol kullanımı, uzun süreli horlamanın vibratuar travması, uzun süreli doku sıkışması …. nedeniyle) sinir harabiyeti, doku gevşemesi bulunmaktadır. Uyku esnasında bu bölgelerin kapanmaması için sadece doku çıkarılmaması genellikle yeterli gelmemektedir. Bu nedenle yumuşak damakta sertleşmenin sağlanması için yumuşak damak radyo frekansı (alkol enjeksiyonu, yumuşak damak askısı … gibi yöntemler de var) gibi ilave bir işlem de yapılmaktadır. Thermal weldingle bademcik ameliyatı ve küçük dil kesilmesi yapılan hastalarda genellikle en büyük acı yumuşak damak radyo frekansına bağlı olarak hissedilmektedir. Ameliyat esnasında soğuk serumla boğazın yıkanması, lokal anestezik infiltasyonu, ameliyat esnasında damardan Deksametazon içeren hormon ve ağrı kesici kokteyl i ilaçların yapılması hastanın hemen hemen ağrısız bir şekilde uyanmasını sağlayabilmektedir. Ameliyat sonrası 4. saatten sonra dondurma ile ağızdan beslenmeye başlanması da yine ağrının azalmasında faydalıdır.

Horlama Ameliyatı Sonrası Ağrı Ne Zaman Geçer?

Genellikle ameliyat sonrası sık aralıklı sulu gıda ile beslenme önerilir ve 10 gün içerisinde ağrı ortadan kalkar.

Horlama Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

Horlama ameliyatı riskleri hava yolunun genişletilmesine ve yapılan anatomik değişikliğe bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu riskler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Kronik farenjit ortaya çıkması (özellikle sigara içmeye devam eden hastalarda ortaya çıkar).

Boğazda takılma ya da bazen yabancı cisim hissi olması (küçük dili alınan ve yumuşak damak germe işlemi yapılan hastalarda, normal genizden gelen akıntılar yayılarak arkaya doğru gider ve bazen hastalar bunu yabancı cisim olarak algılayabilir).

Genize yiyecek kaçması (yumuşak damakta aşırı rezeksiyon yapılan ve genizdeki velofarengel aralığı normalden fazla olan hastalarda ortaya çıkabilir)

Kanama (genellikle ilk 10 gün içerisinde kanama riski daha yüksektir).

Bunların dışında enfeksiyon ağrı, boğazda kuruluk hissi gibi sorunlar da görülebilir. Unutulmamalıdır ki; bademcik, küçük dil ve yumuşak damak bölgesinde hava yolu darlığı olan hastalarda bu horlama ameliyatları ömrü uzatabilmektedir!

Horlama Ameliyatı Fiyatı

Horlama ameliyatı fiyatları hastaneye ve kullanılan cihazlara göre değişebilmektedir. Thermal Welding Cihazının ve doku direnci ölçen modern radyo frekans cihazlarının kullanılması ameliyat maliyetlerini arttırmaktadır.

Horlama Ameliyatı Sonrası Yapılması Gerekenler:

Horlama tedavisi amacıyla yukarıda yapılan bademcik, küçük dil ameliyatı ve yumuşak damak germe işlemi sonrasında, hastanın sık aralıklı olarak su içmesi, yumuşak ılık diyet ile beslenmesi iyileşmede en önemli faktördür. Sert, sıcak, baharatlı, tuzlu ve ekşi ürünlerin yenilmesi ve içilmesi sakıncalıdır. Boğazdaki cerrahi işlem yapılan alanların düzenli olarak nemlendirilmesi durumunda ağrıda çok hızlı azalma ortaya çıkmaktadır. Boğazında ağrı var diye, yeterli miktarda su içmeyen ve beslenmeyen hastalarda, ağrıda şiddetlenme (kulağa vuran şiddetli ağrıların ortaya çıkması), ağızdan koku gelmesi, kanama ve enfeksiyon gibi belirtiler tabloya eşlik edebilmektedir.

Yukarıda kısaca özetlediğim horlama operasyonu haricinde çene kemiği ameliyatı, boyundaki gırtlak bölgesinin asılması, dil kökü işlemleri gibi bir çok horlama ameliyatı da mevcuttur Aşağıdaki linklerde ilgili ameliyatlar horlama tedavisi ve uyku apnesi sendromu hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

“Radiofrequency Turbinate Reduction in Istanbul – Radiofrequency Turbinate Reduction in Turkey – Radiofrequency Turbinate Reduction Indications, Technique, Contraindications, Risks, Cost, Post-op Instructions – Turbinate Hypertrophy Treatment in Istanbul – Turbinate Hypertrophy Treatment in Turkey – Turbinate Radiofrequency in Istanbul – Turbinate Radiofrequency in Turkey” hakkında bilgiler bulabileceğiniz benzer İngilizce makale linki: Radiofrequency Turbinate Reduction in Istanbul


-Horlama Ve Uyku Apnesi

-Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) Tarihçesine Kısa Bir Bakış …

-Horlama ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) Nedenleri

-Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Belirtileri

-Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) Tanısı Nasıl Konulur?

-Trakeotomi (ya da Trakeostomi – Boğazda Delik Açılması)

-Tonsillektomi ve / veya Adenoidektomi

-Burun Ameliyatları (Kıkırdak Eğriliği, Burun Eti Küçültülmesi, Nazal Polipektomi)

-Uvulopalatofaringoplasti (UPPP)

-Uvulopalatal flep (UPF)

-Yumuşak Damağı Germe Ameliyatları

-The Pillar™ Palatal Implant System

-Radyofrekans Yardımlı Uvulopalatoplasti (Radiofrequency-Assisted Uvulopalatoplasty – RAUP)

-Dil Köküne Yapılan İşlemler

-Maksillofasiyal Cerrahi

-Horlama ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) Cerrahi Dışı Tedavi Yöntemleri

-Kollarınızı Açın, Havayı Burundan Alarak, Ritimli ve Uzun Adımlarla Yürüyüş Yapın!

-Mümkünse Erken Tedavi Olun!

-Kilo Kaybı Olmasa Bile Ritimli Yürüyüş ve Yüzme Gibi Sporların Faydaları Nelerdir?

-Burun Bantlarının Horlama ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS) Tedavisinde Faydası Var mıdır?

-Uyku Testi Yaptırılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

-Horlama Spreyleri Hakkında …

-Çocuklarda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS)

-Horlama ya da Obstrüktif Uyku Apne Sendromu (OSAS)’ ta Bitkisel Tedavi Mümkün mü?

-Uyku Apnesi Olan Hastalarda Trafik Kazaları, Motorlu Araç Kazaları ve Dikkat Gerektiren İş Kazaları Neden Daha Sık Görülür?