Kulak Zarı Ameliyatı

Kulak Zarı Ameliyatı,  kulak zarı, dış kulak kanalı ve orta kulak boşluğunu birbirinden ayıran ince bir zardır ve bu zarda bir delik veya yırtık olması durumu “kulak zarı delinmesi” ya da “kulak zarı perforasyonu” olarak tanımlanır. Kulak zarı yerine tıbbi terim olarak “timpanik membran”, “tympanum” ya da “myrinx” gibi kelimeler de kullanılmaktadır. Orta kulak, burun arka tarafı ile östaki borusu ile bağlantılıdır ve östaki tüpü orta kulağın dış ortamla basınç eşitlenmesinde görev almaktadır. Kulak zarı ile iç kulak arasında ise kulak zarından iç kulağa ses iletimini sağlayan kulak kemikçikleri olan örs, çekiç ve üzengi bulunmaktadır.

Kulak zarı delinmesinde, ses dalgalarının çarptığı yüzey alanı azaldığından sıklıkla işitme eşikleri azalmaktadır. Kulak zarı travma ya da enfeksiyonlara bağlı delinebilir, bu durumlarda işitme kaybına ağrı da eşlik edebilir.

 

Kulak zarı deliklerini kapatmak amacıyla bir çok cerrahi teknik geliştirilmiştir. Zarın altına ya da üzerine doku koyma şeklinde; kas zarı (fasya), kıkırdak ya da kıkırdak zarı (perikondrium)’ un
kullanıldığı farklı teknikler mevcuttur. Kulak zarı (timpanik membran ya da Myrinx) deliğinin ve orta kulak kemikçiklerinin yeniden onarımını içeren tıbbi terim “Timpanoplasti” olarak bilinmektedir.

5 çeşit Timpanoplasti prosedürü tanımlanmıştır:

Tip I timpanoplasti “Miringoplasti” olarak da adlandırılır ve yalnızca perfore kulak zarı restorasyonunu kapsamaktadır.

Tip II timpanoplasti malleus (çekiç kemiği) erozyonu ile kulak zar delikleri için kullanılır. Bu inkus veya malleus kalıntıları üzerine greft yerleştirilmesi işlemini içerir.

Tip III timpanoplasti sağlam ve hareketli stapes (üzengi kemiği) olması ve diğer iki kemikçiğin (malleus-çekiç kemiği ve inkus-örs kemiği) iltihap tarafından eritilmiş olduğu hastalarda endikedir. Bu teknikte stapes üzerine greft yerleştirilir.

Tip IV timpanoplasti stapes kemerinin tamanının ya da bir kısmının erimiş olduğu hastalarda uygulanır. Hareketli stapes tabanı üzerine greft yerleştirilmesi şeklinde tanımlanmaktadır.

Tip V timpanoplasti  stapes tabanının hareketsiz olduğu hastalarda uygulanır.

Türüne bağlı olarak, timpanoplasti ameliyatları lokal ya da genel anestezi altında gerçekleştirilebilir. Kulak zarındaki küçük delikler, Tip I timpanoplasti ameliyatı şeklinde ve kolayca intravenöz sedasyon ile lokal anestezi altında yapılabilir. Kulak yoluna yakın bir alandan kıkırdak ya da kas zarı alındıktan sonra, kulak kanalı içinde kulak zarına yakın bir kesi yapılır, kulak zarındeki delik çevresindeki ölü hücreler uzaklaştırılır. Alınan greft kulak zarının üzerine ya da alt kısmına yerleştirilir. Perforasyon çok büyük veya delik çok ön tarfata ise, cerrahın görüş alanını arttırmak için kulak arkasına bir kesi yapmak gerekli olabilir. Kulak zarı işlem esnasında kaldırıldıktan sonra orta kulaktaki fibrotik dokular ve granülasyon dokuları da uzaklaştırılabilir.


Yukarıdaki fotoğrafta,kıkırdak greft ile kulak zarı ameliyatı yapılan hastanın, ameliyat öncesinde, öne yakın merkezi (santral) kulak zarı perforasyonu (kulak zarı deliği) bulunduğu ve ameliyat sonrası 6. ayda, bu zar deliğinin tamamen kapandığı görülmektedir. Hastanın işitmesinde tama yakın düzelme elde edilmiştir.

Konu ile ilgili sizlere önerebileceğim yabancı kaynaklar:

Perforated Eardrum

Middle Ear, Tympanic Membrane, Perforations Treatment & Management

Ruptured eardrum (perforated eardrum)

-Tympanoplasty

Konu ile ilgili olarak İngilizce hazırladığım makeleyi ve İngilizce kulak zarı onarılması animasyonunu bulabileceğiniz link >> Ear Drum Repair (Tympanoplasty / Myringoplasty) in Istanbul

Endoskopik Kulak Zarı Ameliyatı


Endoskopik teknikle dışarıdan kesi yapılmaksızın, kulak kanalı içerisinden, kulak zarındaki deliğin tamiri mümkündür. Sadece uygun olan hastalarda tercih edilebilecek bu teknikle ilgili olarak ayrıntılı bilgiler bulabileceğiniz linkler Endoskopik Kulak Zarı Ameliyatı ve Avantajları/ Endoskopik ve Mikroskopik Kulak Zarı Ameliyatları İle İlgili Farklı Ayrıntılar   / Endoskopik Kulak Zarı Ameliyatı Videosu/ Endoscopic Repair of Tympanic Membrane Perforation


Kulak Zarının Görevleri Nelerdir?

Kulak Zarı Delinmesinin Nedenleri

Kulak Zarının Delinmesi İşitmeyi Nasıl Etkiler

Kulak Zarınız Delikse, Kulağınızı Mutlaka Su Temasından Koruyun!

Travmatik Kulak Zarı Delinmelerinde Yapılması Gerekenler

Travmatik Kulak Zarı Delinmelerinde Görülebilen Belirtiler

Kulak Zarındaki Küçük Delikler Nasıl Tedavi Edilir?

Kulak Zarı Ameliyatı Sonrası Hasta Bakımı