FESS ve Diğer Sinüzit Ameliyatları

FESS ve Diğer Sinüzit Ameliyatları,İlerleyen teknolojik gelişmelere paralel olarak anatomik detayların daha üstün olarak saptanabilmesi ve sinüzit patofizyolojisinin anlaşılması sonucunda kronik sinüzit tedavisinde minimal invazif yöntemler geliştirilmeye başlanmıştır. Geçmişte sinüs ameliyatlarında yüz ve ağız içinde kesiler yapılırdı. Endoskopik sinüs cerrahisi operasyonu bu kesiler için gerek kalmadan hastalıklı sinüslere ulaşma imkanı tanımıştır. Kronik sinüzit tedavisinde ilk olarak açık cerrahiler tanımlanmış ve daha sonra fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi
geliştirilmiş ve son olarak Balon Sinoplasti tekniği tanımlanmıştır. Herbir teknik seçilmiş hastalarda etkili bir şekilde uygulanmaktadır. FESS ameliyatı lokal ya da genel anestezi altında yapılabilmektedir. Cerrahi işlem, nazal poliplerin çıkarılması, sinüs ağızlarının açılması yaklaşık 1 saat ile 45 dakika arasında tamamlanmaktadır.
Sinüzit tedavisinde eskiden kullanılan açık cerrahi girişimler, endoskopik sinüs ameliyatlarının her alanda yaygınlaşmasıyla oldukça nadiren yapılır hale gelmiştir.

 

Konu ile ilgili benzer bir makale linki Endoskopik Sinüzit Ameliyatı

Balon Sinoplasti

Bu teknikte, kemik veya yumuşak doku çıkarılmadan, maksiller, frontal ve sfenoid doğal ostiumunun genişletmek için balon kateterleri kullanır. Özelllikle yüksek basınçla yapılması ve kafa
kemiklerinde zedelenme riski olması, sinüslerin kanallarının yeniden kapanabilmesi ve işlem esnasında radyoaktif ışına neden olan skopi gerektirmesi konusunda tartışmalar bulunmaktadır.

Sinüsler ve Sinüzit

Sinüzit Nasıl Ortaya Çıkar?

Sinüzit Tedavisi – Genel Özellikler

Akut ve Kronik Sinüzit

Sinüzit Tanısı Nasıl Konulur?

Soğuk Algınlığı, Allerjik Rinit ve Sinüzit Belirtileri Nelerdir?

Sinüzit Kimlerde Daha Sık Görülür?

Sinüziti Önlemek İçin İpuçları

Çocuklarda Sinüs Enfeksiyonları Sık Görülebilir mi?

Kronik Sinüzit Nedenleri

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi (FESS) Hangi Durumlarda Yapılır (FESS Ameliyatı Endikasyonları)

-Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi (FESS) Sonrası Hasta Bakımı

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi (FESS) Hangi Durumlarda Yapmamalıdır (FESS Ameliyatı Kontrendikasyonları)

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi (FESS) Komplikasyonları

Sinüzit Ameliyatı Fiyatı Nasıl Belirlenir?

Bitkilerle Sinüzit Tedavisi

İsveç Şurubu (İsveç İksiri – Swedish Bitters – Swedish Syrup Maurer’s)