Gırtlak Kanseri Ameliyatları

Özellikle sigara kullanan toplumlarda sıklığı giderek artan bir kanser türü olan gırtlak (larinks) kanseri tedavisi,  her hastaya göre ayrı planlanan cerrahi, radyoterapi ve kemoterapi tedavisi seçeneklerinden oluşmaktadır. Özellikle erken evre ses teli kanserlerinde yapılan ses telinin çıkarılması (kordektomi) ameliyatı gırtlak kanseri ameliyatları arasında en ufak cerrahi girişimdir. Kanserin gırtlak içerisinde etkilediği alanın büyüklüğüne ve yerine göre farklı ameliyat türleri (larenjektomi ameliyatları) tanımlanmıştır.

Bunun dışında kanserin boyundaki lenf düğümlerine yayılımının (metastaz) olup olmamasına göre beraberinde boyundaki lenf dokusunun temizlenmesi amacıyla boyun diseksiyonu ameliyatları ve uzak organa sıçrama (uzak metastaz) olup olmamasına göre ve çıkarılan tümörün özelliklerine göre radyoterapi ve kemoterapi tedavileri tanımlanmıştır.

Gırtlak kanseri teşhisi konulan bir hastada sistemik tarama amacıyla görüntüleme yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Bu hastaların çoğu sigara ve / veya alkol kullandıklarından dolayı, baş boyun bölgesinin diğer kanserleri ve diğer organ kanserleri açısından da risk grubunda yeralmaktadırlar.

Gırtlak Kanseri Nedir?

Gırtlağın iç yüzü çoğunlukla yassı epitel hücreleri (skuamöz hücreler) ile kaplıdır. Gırtlak kanserleri çoğunlukla bu epitelden kaynaklanan “Yassı
Epitel Hücreli Kanser (Skuamöz Hücreli karsinom – Squamous Cell
Carcinoma [SCC])” türündedir. En sık kanser görülen gırtlak bölgesi olan ses tellerinin lenf dolaşımı oldukça kötü olduğu için ses teline sınırlı kanserlerin gırtlak dışına sıçrama
olasılığı % 10 dan azdır ve tedavi başarısı oldukça yüksektir. Gırtlak kanserlerinin
%59 u glottik bölgede, %40 ı supraglottik bölgede, ve %1 i de subglottik bölgede ortaya çıkar.Gırtlak kanseri ilk planda lenfatik yolla boyundaki lenf düğümlerine yayılırken; nadiren uzak dokulara
yayılır. Bu oran yaklaşık %1-4 arasındadır. İlerlemiş gırtlak kanserlerinde uzak dokulara yayılma ihtimali artar.Uzak metastaz en sık akciğere olmaktadır.

 

Gırtlak (Larenks / Larinks) Anatomisi

Gırtlak Kanseri Nedir?

Gırtlak Kanseri İçin Risk Faktörleri

Gırtlak Kanseri Belirtileri

Gırtlak Kanseri Sıklığı

Gırtlak Kanseri Tanısı Nasıl Konulur?

Gırtlak Kanseri Tedavisi