Bademcik Ameliyatı Hangi Durumlarda Yapılır?

Amerikan Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi (AAO-HNS) Akademi’sinin bademcik ameliyatı ile ilgili son yayınladığı rehbere göre bademcik ameliyatının yapılmasının kesin gerekli olduğu durumlar ve göreceli gerekli olduğu durumlar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

 

 

Kesin Endikasyonları

Üst solunum yolu tıkanıklığı, şiddetli yutma bozuklukları, uyku bozuklukları veya kardiyopulmoner komplikasyonlara neden olabilecek büyümüş bademciklerin varlığı (yandaki fotoğrafta olduğu gibi -öpüşen bademcikya da kissing tonsils).

– Cerrah tarafından belgelenmiş tıbbi müdahale ve drenaj işlemine yanıt alınamayan peritonsiller abse (bademcik apsesi) olması
– Febril konvülsiyonla (ateşli havale ile) sonuçlanan bademcik iltihabı olması
– Patolojik inceleme (biyopsi) gerektiren bademcik hastalığı olması

Göreceli Endikasyonlar

-Yeterli tıbbi tedaviye rağmen yılda üç veya daha fazla bademcik enfeksiyonu olması
– Medikal tedaviye yanıt vermeyen ağız kokusu, tat bozukluğuna yol açan kronik tonsillit hikayesinin olması
– Beta laktamaz inhibitörlü antibiyotiklere yanıt vermeyen streptokok taşıyıcılığı ile birlikte kronik ya da tekrarlayan tonsillit
– Neoplastik (kanserle ilişkili) olduğu tahmin edilen tek taraflı bademcik büyümesinin olması

İlgili bir yazı Çocuklardaki Astım Atakları Bademcik Geniz Eti Ameliyatı Sonrası Azalabilir!

Bademcik Büyüklüğü İle Kalp Damar Hastalıkları Sıklığı Arasında İlişki Mevcut!

Bademcik büyümesi(tonsil hipertrofisi) olan hastalarda, üst hava yolu darlığı ve buna bağlı uyku apnesi belirtilerinde şiddetlenme, uzun dönemde de
hipertansiyon, kal damar hastalıkları riskinde artış gösterilmiştir. Son bademcik ameliyatı rehberinde de özellikle bademcik büyüklüğüne dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Yukarıdaki çocuk hastanın boğaz görüntüsünde, bademcikler arasındaki hava deliğinin oldukça küçük olduğu görülmektedir. Hatta, özellikle bademcik – geniz eti büyümesi çocuklarda, uyku esnasında tansiyonun daha yüksek olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (kaynak:Do pre adenotonsillectomy echocardiographic findings change postoperatively in children with severe adenotonsillar hypertrophy). Bademcik ameliyatının, hava yolu darlığı olan hastalarda, kalp damar sağlığı için koruyucu rolü mevcuttur (kaynak link:Obstructive Sleep Apnoea Syndrome). Bademcik ve geniz eti
büyümsinin pulmoner hipertansiyona neden olabileceği de uzun süredir bilinmektedir (kaynak:Enlarged Tonsils and Adenoids).


Yandaki fotoğrafta, horlama şikayeti olan bir çocuk hastada, sabah yapılan muayenesinde küçük dilin uç kısmındaki ödemli alan görülmektedir. Bademcikleri büyük olan hastalarda, özellikle sırtüstü yatar pozisyonda horlama daha fazla olmaktadır, arada kalan küçük dil sabah vakitlerinde daha şiş ve ödemli olarak görülebilir.

-Bademcik,Geniz Eti,Kulak Tüpü Ameliyatları
Bademcik Ameliyatı Hangi Durumlarda Yapılır? 
Bademcik Ameliyatı (Tonsillektomi) ve Ameliyat Sonrası Hasta Bakımı İle İlgili Önemli Noktalar
-Geniz Eti Ameliyatı (Adenoidektomi) Hangi Durumlarda Yapılır?
-Geniz Eti Ameliyatı (Adenoidektomi) ve Ameliyat Sonrası Hasta Bakımı
-Kulak Tüpü Ameliyatı Hangi Durumlarda Yapılır?
-Kulak Tüpü Ameliyatı ve Ameliyat Sonrası Hasta Bakımı