Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığı Cerrahi Tedavisi

Cerrahi işlem esnasında orta kulağa girildikten sonra üzengi kemiğinin çekiç kemiği ile olan eklemi kesilir, tendou kesilir taban çıkarılır ya da delinir. Taban çıkartılırsa işlemin adı “stapedektomi” taban delinirse “stapedotomi” olarak adlandırılır. Taban çıkarıldıktan ya da delindikten sonra protez çekiç kemiği ile üzengi kemiğinin tabanı arasına yerleştirilir.

Aslında ameliyatın en hasas ve zor anı bu son aşamadır. Protezin içeriye çok soklması hastanın ameliyat sonrası kafa hareketleri ile artan baş dönmei şikayetine neden olabilirken; protezi yerleştirilmeden önce iç kulağa kan kaçması ameliyat sonrası işitme kaybı ya da baş dönmesinde artmaya neden olabilir. Bunların dışında protezin kolunun fazla sıkılması durumunda çekiç kemiğinin uzun kolu kırılabilirken, ameliyat sonrası kulak tamponun içeriye fazla sokulması kulak zarının direk proteze yapışmasına neden olabilmektedir. Şüphesiz ki; cerrahın deneyimi ve hastaya göre cerrahi işemini planlaması cerrahi başarıda çok önemli bir faktördür

Lazer yardımlı birçok modifiye edilmiş cerrahi teknik tanımlanmıştır. Aslında bu cerrahi girişimlerin hepsi, hastalığın etkilediği alanların çıkartılması ve yerine çıkarılan kemikçik ya da kemikçiklerin görevini gören protezlerin yerleştirilmesi işleminden ibarettir. Cerrahın deneyimi ve hastanenin donanımına göre bir teknik belirlenmektedir. Özellikle son yıllarda popülarize olan üzengi kemiğinim lazerle delinmesi ya da farklı protezlerin kullanılması şeklinde uygulamalar dikkat çekmektedir. Her bir yöntemin kendine özgü olası komlikasyon ve riskleri bulunmaktadır. Ben, özellikle dış kulak yoluna yapılan tek insizyonu yaptıktan sonra, mikrotur yardımı ile yapılan stapedektomi ya da stapedomi ameliyatını tercih etmekteyim.

 

Kulağın Anatomisine Kısa Bir Bakış …

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığı Tanımı

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığı Risk Faktörleri Nelerdir? Hangi Yaşlarda Görülür?

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığının Belirtileri

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığının Tanısı

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığının Tedavisi

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığında Medikal Tedavi, Takip ve İşitme Cihazı Kullanımı (Amplifikasyon)

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığının Cerrahi Tedavisinin Başarı Şansını Arttıran Faktörler

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığı Cerrahi Tedavisi

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Ameliyatı (Stapedektomi / Stapedetomi Ameliyatı) Sonrası Hasta Bakımı