Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığında Medikal Tedavi, Takip ve İşitme Cihazı Kullanımı (Amplifikasyon)

İşitme kaybı hafif düzeyde olan hastaların takip edilmesi ve hastalığın aktif olduğu dönmelerde soyum florid tedavisinin 6 aylık kürler halinde planlanması yapılabilir. Otoskleroz hastalığının kemik yapım ve yıkımındaki bozukluktan kaynaklandığını tartışmalı olduğundan bazı kaynaklar D vitamini ve kalsiyum karbonatın da tedavide kullanılabileceğini savunmaktadır. Sodyum florid kemikte bulunan hidroksiapatitteki hidroksil bölümü ile yer değiştirerek floroapateit oluşumunu sağlar ve kemikteki kalsifikasyonu arttırarak kemiğin dayanıklılığını arttırır. Özellikle muayene esnasında Schwartze (Flamingo Kırmızılığı) belirtisi olan hastalara sodyum florid tedavisi önerilmektedir. Hastalığın aktif olduğu düşünülen bu önemde cerrahi tedaviden kaçınılmalıdır. İşitme kaybı giderek belirginleşen ve cerrahi tedaviyi reddeden hastalarda işitme cihazı kullanımı (amplifikasyon) uygun bir seçenek olabilir.,

 

 

 

Kulağın Anatomisine Kısa Bir Bakış …

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığı Tanımı

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığı Risk Faktörleri Nelerdir? Hangi Yaşlarda Görülür?

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığının Belirtileri

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığının Tanısı

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığının Tedavisi

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığında Medikal Tedavi, Takip ve İşitme Cihazı Kullanımı (Amplifikasyon)

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığının Cerrahi Tedavisinin Başarı Şansını Arttıran Faktörler

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığı Cerrahi Tedavisi

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Ameliyatı (Stapedektomi / Stapedetomi Ameliyatı) Sonrası Hasta Bakımı