Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığının Tedavisi

Her hastaya göre ayrı tedavi şekli planlanmaktadır. Özellikle 1960′ lı yıllarda sodyum floridin koruyucu olarak kullanımını önerenler olsa da; güncel kaynaklar tarafından sodyum florid kullanımı önerilmemektedir. Bu nedenle hastalığa karşı bir korunma önlemi yoktur, hastalık saptandıktan hastanın takibi gerekmektedir. İşitme kaybı çok ağır olmadıkça tedavi medikal tedavi ve izlem önerilmektedir. Cerrahi girişim dışındaki tedavi seçeneklerin sonuçları yetersizdir. Cerrahi işlemin hasta erişkin yaşa ulaştıktan sonra, tam sağırlık ortaya çıkmadan ve hastalığın durakladığı bir dönmede yapılması uygundur. Uzun dönemli sonucu açısından, cerrahi dışında başka güvenilir tedavi seçeneği yoktur.

 

 

 

Kulağın Anatomisine Kısa Bir Bakış …

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığı Tanımı

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığı Risk Faktörleri Nelerdir? Hangi Yaşlarda Görülür?

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığının Belirtileri

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığının Tanısı

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığının Tedavisi

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığında Medikal Tedavi, Takip ve İşitme Cihazı Kullanımı (Amplifikasyon)

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığının Cerrahi Tedavisinin Başarı Şansını Arttıran Faktörler

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Hastalığı Cerrahi Tedavisi

Otoskleroz (Orta Kulakta Kemikçik Zincirin Kireçlenmesi) Ameliyatı (Stapedektomi / Stapedetomi Ameliyatı) Sonrası Hasta Bakımı