Revizyon Burun Ucu Estetiği Ameliyatı

Daha önceden burun estetiği ameliyatı olmuş olan ve sadece burun ucunda sorun bulunan hastalara ve önceden burun ucu ameliyatı yapılmış ve aynı şekilde çeşitli kozmetik / fonksiyonel
sorunları bulunan hastalara yönelik olarak revizyon burun ucu ameliyatı yapılabilmektedir. Yukarıdaki fotoğraflarda, önceden burun estetiği ameliyatı olmuş ve burun ucunda, plastik ve
sivri bir görünüm bulunan (burun ucuna yerleştirilmiş kıkırdak greftlerin kaymasın bağlı olarak, deri altından sivri kıkırdak köşesi belli oluyor) hastaya, açık teknik revizyon burun ucu estetiği ameliyatı yapılmış ve ameliyat sonrasında çekilen fotoğraf eklenmiştir. Bazı hastalarda, emilmeyen dikişlerin anormal derecede fazla kullanılması sonucu burun ucunda dikiş reaksiyonları, burun ucunda sağa ya da sola yönelme, burun ucu derisinden dikiş çıkması gibi sorunlar da görülebilmektedir. Revizyon ameliyatları, primer burun ucu estetiği ameliyatlarından daha zordur. Bunun nedeni, deri kaldırıldıktan sonra tüm sorunların görülebilmesi ve zaten anatomisi az ya da çok değiştirilmiş olan bölgeye ikinci kez işlem yapılmasıdır. Revizyon burun ucu ameliyatı sonrası, doku ödemi ve iyileşme süresi, primer burun ucu estetiği ameliyatına göre daha fazla olabilir.

Revizyon burun ucu operasyonu, normal burun ucu estetiği ameliyatına göre daha zor ve genellikle daha fazla emek, bilgi ve tecrübe gerektiren işlemlerdir. Genelde burun ucu estetiği olanlar, revizyon burun estetiği ameliyatlarını, burun ucu asimetrisi, burun ucu düşmesi, burun ucunda eğrilme gibi sorunların çözümü için istemektedirler.

Revizyon burun ucu ameliyatı açık ve kapalı teknikle yapılabilir. Genellikle açık teknik burun ucu estetiği operasyonu yapmayı tercih ediyorum. Revizyon burun ucu ameliyatı fiyatları, primer burun ucu ameliyatı fiyatlarına göre genellikle daha yüksektir.

Yukarıda, açık teknik revizyon burun ucu estetiği ameliyatı yapılan hastanın, ameliyat sonrası 2. hafta görüntüleri ve ameliyat öncesi görüntüleri görülmektedir.

Yukarıda revizyon burun ucu operasyonu + supratip bölgesinden az miktarda kıkırdak rezeksiyonu yapılan hastanın ameliyat öncesi ve ameliyattan hemen sonraki burun fotoğrafları görülmektedir. Ameliyat öncesi az belirgin olsa da gaga burun deformitesi ve burun ucu kıkırdaklarındaki asimetri dikkat çekicidir.
Aşağıdaki 4 fotoğrafta, burun ucundaki sol alar kıkırdağa atılan tek taraflı transdomal sütür atılması sonucunda,burun ucunun sol tarafında çıkıntı şeklinde asimetrik alan görülen hastanın, açık teknik revizyon burun ucu estetiği öncesi ve sonrasıfotoğraflarını görebilirsiniz.

 

-Burun ucu estetiği öncesi ve sonrası fotoğrafları
-Revizyon burun ucu estetiği ameliyatı
-Burun ucu estetiği ameliyatı, burun törpüleme işlemi ile birlikte yapılabilir!
-Burun ucu estetiği fiyatı
-Burun ucu estetiği iyileşme süreci
-Burun ucu estetiği ameliyatının riskleri
-Burun ucu kaldırma
-Burun ucu daraltma
-Burun Ucu Estetiği teknik ve Hasta Seçimi